OIKO CREDIT

Ook in onze tijd is er armoede en is de grote kloof tussen arm en rijk één van de grootste problemen die om een oplossing vragen.
Dat is voelbaar in onze directe leefomgeving met de noodzaak van de voedselbank en een weggeefwinkel.
Maar het is nog veel meer een wereldwijd probleem omdat miljoenen mensen in grote steden en op het platteland verstoken zijn van de eerste levensbehoeften.
Hoe armoede bestreden kan worden is dan ook een vraag, die ons, als kerkelijke gemeente, moet bezig houden.
Daarom vraag ik opnieuw aandacht voor Oikocredit.

Oikocredit is een financiële instelling, die een fonds beheert waaruit leningen worden verstrekt aan of ten bate van arme mensen. Arme mensen kunnen zonder onderpand meestal niet terecht bij gewone banken of hebben zelfs geen bank in de buurt. Maar een lening geeft velen de gelegenheid om zich aan de armoede te ontworstelen.

Oikocredit werd ruim veertig jaar geleden opgericht op initiatief van de Wereld Raad van Kerken.
In het begin vroegen velen zich af of zo’n ‘leenmodel’ wel kans van slagen had in de harde financiële wereld.
Maar dankzij particulieren, kerken en bisdommen die het aandurfden hun financiële reserves te beleggen in Oikocredit, kwam het fonds er en werd het een succes.
– Miljoenen mensen konden daardoor een bestaan
opbouwen.
– Beleggers kregen zo een sociaal rendement van hun geld. Tegelijkertijd konden zij rekenen op een rente
van 1,55% en was het mogelijk om hun inleg op te
vragen op elk gewenst moment.
Het leenmodel is een vorm die de gelijkwaardigheid onderstreept van mensen mét en mensen zonder geld.

Mensen zijn er trots op als zij een lening kunnen aflossen. Dat versterkt hun zelfvertrouwen en vergroot hun gevoel van eigenwaarde.
Oikocredit investeert in instellingen, die als tussenpersoon microcredieten verstrekken. Daarnaast in coöperaties, in fairtrade organisaties en in kleine en middelgrote bedrijven.
Als het nodig is slaat Oikocredit nieuwe wegen in, met een open oog voor wat mensen nodig hebben en wat bescherming van het milieu vraagt, bijv. ten aanzien van duurzame afvalverwerking.

Het is goed te weten dat onze diaconie al begonnen is om een stukje van haar vermogen te beleggen in Oikocredit.
Maar ook voor kerkleden als kleine spaarders is het mogelijk om met een klein bedrag (al voor € 10,- per maand) aan het Oikocreditfonds deel te nemen.

Voor verdere informatie verwijs ik naar de website: www.oikocredit.nl

Geeske Kalsbeek

DMXEv0DWkAAQwh2