Nieuwsbrief 01 d.d. 19 maart

NIEUWSBRIEF 01 d.d. 19 maart 2020

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk

Beste mensen,

We zijn in Nederland (en ver daarbuiten) in een turbulente tijd beland, met alle dramatische maatregelen die door het Kabinet zijn genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het zijn heftige dagen en weken en wellicht zelfs maanden die over ons komen. In alle kranten en via radio en televisie kunt u lezen en horen en zien wat er allemaal gebeurt, waar we rekening mee moeten houden, wat we wel of niet mogen doen om risico’s op besmetting te voorkomen. Wees allemaal voorzichtig, maar zie ook naar elkaar om!

Ook als kerken in Nederland hebben we te maken gekregen met de genoemde maatregelen: de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft ook richtlijnen uitgegeven en de Kerkenraad heeft daarop besloten de erediensten in Nieuwe Kerk en Oude Kerk af te gelasten. Gisteren (woensdag 18 maart) heeft het dagelijks bestuur (het Moderamen) besloten om in ieder geval tot en met Pasen (zondag 12 april) geen kerkdiensten of vieringen te houden. Dat is een ongekende en dramatische beslissing geweest, dat realiseren we ons terdege. Maar het is ook beslist noodzakelijk in het kader van de zorg voor de gezondheid van de kerkgangers en verdere gemeenteleden. We moeten risico’s op besmetting zo goed mogelijk beperken.

Gisteren heeft het Moderamen ook besloten om onze gemeenteleden met enige regelmaat op de hoogte te houden van de kerkelijke ontwikkelingen in Rijswijk. We gaan dit doen door zo mogelijk twee keer per week, op iedere maandag en donderdag, een korte nieuwsbrief van één pagina A4 aan te bieden. Deze nieuwsbrieven (dit is dus de eerste) versturen we per e-mail aan een groot aantal bekende adressen en we plaatsen de nieuwsbrieven ook op de website van de Protestantse Gemeente Rijswijk: www.pgrijswijk.nl

Ik ga ervan uit dat ik lang niet alle betrokken gemeenteleden heb kunnen bereiken met deze eerste nieuwsbrief. Wilt u bij gemeenteleden in uw omgeving nagaan of ze deze informatie ook willen ontvangen? Wijs hen dan op de website of laat hen een berichtje aan mij mailen met hun e-mailadres. Zo kunnen we iedereen op de hoogte houden en uw betrokkenheid bij de kerkelijke gemeenschap en bij de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk ondersteunen.

Wat kunt u in deze nieuwsbrieven verwachten? Informatie over ‘hoe nu verder’ in Rijswijk, wat er wordt besproken over kerkelijke zaken die u direct aangaan, informatie over diaconie en over pastoraat, we houden u hiermee op de hoogte over mededelingen die anders in de beide kerken zouden worden gedaan, we verzorgen afkondigingen van overlijden…

Gisteravond luidden in heel Nederland de kerkklokken, op verzoek van de Raad van Kerken, als teken van Hoop en Troost. Ook de komende woensdagavonden van 19.00 tot 19.15 uur zullen de kerkklokken, ook van Nieuwe Kerk en Oude Kerk, weer te horen zijn.

Vriendelijke groeten,
Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200319-PGR-nieuwsbrief 01 dd 19 maart
voor verdere verspreiding.