Nieuwsbrief 57 d.d. 1 september

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Van meerdere gemeenteleden krijgen we de vraag voorgelegd: wanneer mogen we eindelijk weer beginnen met samenzang in de kerk? En van weer andere gemeenteleden krijgen we te horen: wij durven nog niet naar de kerk te komen vanwege de onzekerheid en risico’s…
Als kerkenraad zijn we iedere keer weer betrokken bij dilemma’s die zich voordoen: wat is er mogelijk in de kerkdiensten, wat kan nog beslist niet, wat gaan we besluiten, wat is wijsheid? Aan de ene kant lijkt de snelle toename van alle besmettingen in juli opeens weer achter ons maar aan de andere kant voorspellen de modellen van het RIVM een nieuwe opleving in het najaar. Het blijft spannend, we zien uit naar de persconferentie op maandag 20 september.

Toch heeft het moderamen op woensdag 25 augustus besloten een volgende verlichting aan te kondigen. Aan de kerkteams van Nieuwe Kerk en Oude Kerk is voorgelegd om het koffie- drinken na de erediensten weer in het kerkgebouw te laten plaatsvinden, waarbij dan wel de veilige onderlinge afstand van anderhalve meter moet worden gewaarborgd. En aan beide kerkteams is voorgesteld om met ingang van de Startzondag op 12 september in ieder geval weer gezamenlijk het slotlied in de kerkdienst te zingen. Let wel, de beide kerkteams zullen hierover nog een uitspraak doen, bij de mededelingen aan het begin van de kerkdienst zult u verder worden geïnformeerd. Maar het kan weer een stap vooruit zijn in deze coronatijd!

De gezamenlijke Startzondag komt eraan, deze wordt gevierd in beide kerken. En dan toch ‘gezamenlijk’, hoor ik u denken? Ja, we zoeken gezamenlijke elementen op en we wisselen een paar medewerkers uit. Zo zijn de lezingen in beide kerkdiensten gelijk en wordt de preek vanuit de Oude Kerk via internet en de beamers ook uitgesproken in de Nieuwe Kerk: best spannend om dat zo te regelen! En er is een ‘uitwisseling’ van lectoren en diaken van dienst. Aan het eind van de kerkdienst volgt met elkaar koffiedrinken en u kunt zich opgeven voor een broodjeslunch in het eigen kerkgebouw (dus niet samen in één kerkgebouw zoals in het Kerkblad staat). NB: ook hierbij gelden de veilige coronaregels! In het Kerkblad kunt u verder ook lezen over het beoogde kinderprogramma in de Oude Kerk met spelletjes in de kerktuin. We zien uit naar een prachtige gezamenlijke Startzondag!

U hebt al gemerkt dat ‘reserveren’ voor de kerkdiensten niet meer nodig is, ook al worden momenteel nog wel de namen genoteerd van alle kerkgangers vanwege mogelijk bron- en contactonderzoek bij eventuele besmettingen. Reserveren zal alleen nog nodig zijn wanneer we kunnen verwachten dat er meer dan 70 gemeenteleden ter kerke willen gaan. Want helaas is 70 kerkgangers nog steeds het maximaal haalbare aantal. Niet meer reserveren?

Toch nog een uitzondering: op zondag 19 september vindt de doopdienst van drie kinderen plaats in de Oude Kerk. Omdat de drie paren doopouders ook zelf gasten mogen uitnodigen, zal het die zondag naar verwachting een volle kerkdienst kunnen worden. Daarom wordt u gevraagd om vooraf (uiterlijk op vrijdag 17 september) per e-mail bij de scriba aan te geven of u die zondag in de Oude Kerk de doopdienst wilt bijwonen. Voor het e-mailadres: zie het Kerkblad pagina 2 linksboven. Hebt u geen e-mail? Vraag een andere kerkganger uw naam aan de scriba door te geven. De vaste telefoon van de scriba is helaas defect… We mogen die zondag uitzien naar een geweldig mooie doopdienst, wat een feest om dat mee te maken, voor de drie paren doopouders en hun kinderen, maar ook voor ons als gemeenteleden!