Nieuwsbrief 30 d.d. 23 juni

Veertiende pastorale brief aan onze gemeenteleden

duif

Lieve mensen,

De titel van dit gedicht is de Latijnse vertaling van Uit de diepten. Ze vormen de eerste woorden van Psalm 130: Uit de diepten roep ik tot U Heer. Hein Stufkens, die dit gebed schreef, laat zich sterk inspireren door Franciscus van Assisi. Deze stond aan de wieg van profunduseen nieuwe kloosterorde die naar hem is vernoemd. De Francis- canen willen vóór alles meebewegen met wat het leven, dat ze uit Gods hand ontvangen, hun te bieden heeft. Geen verzet, geen graaien naar wat niet voor jou bestemd is. Maar een diepgaande en tegelijk zeer eenvoudige aanvaarding van de werkelijkheid zoals zij zich aan ons voordoet. Dit gedicht is een gebed om die innerlijke houding te kunnen verwezenlijken. handHet is geen vraag om voor alle rampspoed en ellende gevrijwaard te blijven. Ook Psalm 130, waarop dit gedicht is geënt, vraagt niet om een leven als een rozentuin. En ook niet om een oplossing van alle problemen waar- mee je in dit leven te maken kan krijgen. Belangrijker is het en wijzer ook te vragen om een besef van Gods er-bij-zijn in de duisternis. Dan kun je mogelijk langzamerhand ontspannen en oefenen om jouw misschien gebalde vuisten te openen naar de hemel toe. Dat vraagt om een levenslang proces voor de meesten van ons. Maar dat is niet erg. Het leven is nu eenmaal een oefenschool om mens te worden. Mens ben je niet zomaar. Je wordt er naar toe geboren. Bidden is daarbij geen luxe, geen extraatje voor gelovige mensen. Misschien is het wel noodzakelijk in ons geestelijke geboorteproces op weg naar wie we ten diepste zijn.
Hartelijke groet, ds. Susan Karreman

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200623-PGR-nieuwsbrief 30 dd 23 juni
voor verdere verspreiding.