Nieuwsbrief 29 d.d. 23 juni

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Via de media vernamen we dat het Kabinet woensdag a.s. verdere verlichting zal aankondigen van de geldende coronabeperkingen: per 1 juli neemt het aantal ‘vrijheden’ gelukkig verder toe. Maar houdt u wel rekening met het ‘nieuwe normaal’, waarin de anderhalve meter samenleving vooralsnog de norm is. Dat geldt ook op zondag 5 juli in de beide kerken, wanneer daar voor het eerst in bijna vier maanden weer kerkdiensten plaatsvinden met de gemeenteleden. De kerkgebouwen worden hier op ingericht om de veiligheid voor de kerkgangers te optimaliseren. De door de PKN verplicht gestelde gebruiksplannen voor beide kerkgebouwen zijn nagenoeg gereed, de beide kerkteams en de liturgie-commissies hebben hier veel werk voor verzet. Nogmaals noem ik hier het uitgangspunt: is er thuis sprake van klachten, benauwdheid of koorts? Dan moeten u én uw huisgenoten beslist thuisblijven. Volgende week ontvangt u een langere nieuwsbrief van twee pagina’s A4 met uitgebreide informatie over de regelingen die zijn getroffen om eindelijk weer met elkaar in de beide kerken te kunnen zijn.

Online kerkdienst op zondag 28 juni vanuit de Nieuwe Kerk
Zondag 28 juni 10.00 uur wordt de eredienst in de Nieuwe Kerk uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Het is naar verwachting de laatste kerkdienst zonder kerkgangers, omdat immers op zondag 5 juli de beide kerken weer zullen opengaan. U kunt de viering op zondag 28 juni, waarin ds. Susan Karreman voorgaat, online volgen.
Aan het orgel: dhr. Philip Meijer. Solist: mw. Nelly Vos.

Openstelling van de Oude Kerk tot eind juni
Op woensdag 24 juni en zaterdag 27 juni is de Oude Kerk van 12.00 tot 14.00 uur opengesteld voor degenen die een moment van rust, gebed of bezinning zoeken in de kerk. Houdt u in het oog dat dit de laatste week is waarop dat kan: zoals vorige week aangekondigd zal het project voor openstelling van de Oude Kerk voor rust en bezinning eind deze maand juni worden afgerond.

Sponsoractie Kerk-TV
De Werkgroep Kerk-TV is druk bezig met het verder ontwikkelen van de plannen op het gebied van Kerk-TV in de beide kerken. In deze nieuwsbrief kan op dit moment nog geen verdere informatie worden opgenomen, maar het is de bedoeling dat dat alsnog volgende week gebeurt.

Overlijden ds. Jan van der Meulen
Bij het kerkelijk bureau is bericht ontvangen dat ds. Jan Daniël Bouwe van der Meulen
(89 jaar oud) op 16 juni in zijn woonplaats Nootdorp is overleden. Hij was gereformeerd predikant te Rijswijk van 1976 tot zijn emeritaat in 1993. Het afscheid in kleine familiekring heeft op 22 juni plaatsgevonden. In het eerstvolgende Kerkblad zal een In Memoriam verschijnen over ds. Jan van der Meulen.

Afkondiging van overlijden
Een extra verdrietig bericht. Op 3 juni is in Onderwatershof overleden de heer Drewes Boerema, 93 jaar oud, en twee dagen later op 5 juni is in Onderwatershof tevens zijn echtgenote overleden, mevrouw Sophia (Fie) Boerema-Hoogendijk, eveneens 93 jaar oud. De nabestaanden danken de medewerkers van Onderwatershof voor de goede en lieve zorg voor het echtpaar. De crematie heeft op 8 juni in besloten kring plaatsgevonden. Op het rouwbericht staat de tekst ‘Ik ben gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis’ (Psalm 4).

Bloemen van de kerk
De bloemen van de Nieuwe Kerk zijn bezorgd bij de familie Bodaan en bij mevrouw Bergshoeff met een hartelijke groet vanuit de kerkelijke gemeente.
De bloemen van de Oude Kerk zijn gebracht bij ds. Arjen Cuperus, die vanwege een val met de fiets enkele nachten in het ziekenhuis in Den Haag moest verblijven. Van harte beterschap gewenst!

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200622-PGR-nieuwsbrief 29 dd 23 juni
voor verdere verspreiding.