Nieuwsbrief 28 d.d. 16 juni

  Dertiende pastorale brief aan onze gemeenteleden

duif

Lieve mensen,

Denkend over bidden kunnen we niet heen om de schuld- belijdenis. Een lastige en beladen term. Jongeren kunnen er niets mee omdat schuldbesef in onze verwende maatschappij een achterhaald begrip is. Wat oudere mensen kunnen allergisch zijn Deze goudenvoor alles wat met schuld te maken heeft. Want zij dragen vaak de last met zich mee van een christelijke opvoeding die van zonden en boete was doordrenkt. En toch kunnen we niet negeren dat we als mensen kwetsbare wezens zijn. Dat we vaak niet waarmaken wat we beloven. Dat we onszelf enorm hard kunnen tegenvallen. En dat we het met onze gerichtheid op God niet altijd even serieus nemen. Het gedicht geeft prachtig weer hoe je vervreemd kunt raken van het besef van het leven als een uniek geschenk. Als je als mens in de mallemolen van het harpmenselijk bestaan terecht komt. Waar het vaak draait om wie het meest populair en succesvol is. Waar geld de afgod is. En we ons laten meeslepen in de ratrace. Vóór we het weten zijn we onze binnenwereld en wie we werkelijk zijn vergeten. Het kan een enorme troost zijn om dan te beseffen dat daar in het christendom (en ook in jodendom en islam) al rekening mee gehouden wordt. De Bijbel staat vol met mensen die falen. Die vaak ernstige fouten maken en daardoor juist innerlijk groeien. Het lijkt bij het leven op deze aarde te horen dat we alleen leren door vaak ons hoofd te stoten en missers te maken. We zijn niet zozeer slecht maar fragiel. Keuzewezens, heen en weer getrokken tussen licht en duister. En vaak moet er een aantal snaren breken vóór we eindelijk op die ene overgebleven snaar onze eigen levensmelodie en dan met meer diepte, leren spelen. De schuldbelijdenis moet ons niet terneerdrukken en somber maken. Nee, zij moet ons bevrijden. Als we geestelijk naakt en precies zoals wij zijn, steeds weer voor God durven te gaan staan dan zal ons dat gelukkig maken. Want het besef zal gaan groeien dat ons eenzaam getokkel inderdaad weerklank vindt bij Hem! En dat onze fouten ons van harte worden vergeven. Hartelijke groeten, ds. Susan Karreman

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200616-PGR-nieuwsbrief 28 dd 16 juni
voor verdere verspreiding.