Nieuwsbrief 22 d.d. 26 mei

duifTiende pastorale brief aan onze gemeenteleden

De hele wereld in Gods hand?

Lieve mensen,

He'sDe vertaling van dit lied is eigenlijk heel eenvoudig: Hij (God) heeft de hele wereld in zijn handen. Zowel de wind en de regen als jou en mij. Maar is het ook een eenvoudig lied? Niet in de zin dat het op een achternamiddag is gemaakt door een optimistisch persoon die veel geluk had in het leven. Dan kun je makkelijk zo’n vrolijk lied schrijven. Nee, liederen als deze behoren tot de zogenaamde Negrospirituals. Ze zijn ontstaan te midden van bloed, zweet en tranen. Ze komen voort uit het onmense- lijke bestaan van de Noord- Amerikaanse zwarte slaven. Je zou het een wonder kunnen noemen dat mensen die door hun ‘eigenaars’ meer als beesten dan als menselijke wezens werden behandeld, dit soort teksten konden schrijven. Ze  getuigen van een ongebroken geest in een totaal gebroken situatie. Moet u zich voorstellen dat dit lied over de katoen- velden klonk terwijl deze mensen zware slavenarbeid verrichtten. Zo werden het tot protest- maar ook tot bevrijdings- liederen: Wij zijn vrij want we zijn niet in jullie klauwen, slavendrijvers, maar in de handen van God. Dan krijgt dit zo op het eerste gezicht simpele liedje een aan- grijpende betekenis, ook in onze onzekere tijd. Als gelovig mens wil ik niet te gemak- zuchtig zeggen: Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Want je weet van de eigen menselijke verantwoordelijkheid. En je bent je ook goed bewust van het bittere raadsel van het lijden. Ook in jouw leven waarschijnlijk vele vragen waar je het antwoord niet op kunt vinden. En toch is het niet kinderachtig om te vertrouwen dat God de vaste grond onder ons woelige bestaan is. Dat wij aan niets en niemand zijn overgeleverd dan aan zijn liefde en trouw. We worden vast- gehouden dwars door wat mensen en wat een virus ons aan kan doen. Dat kunnen we van deze gekwelde medemensen leren.

Hartelijke groet, ds. Susan Karreman

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200526-PGR-nieuwsbrief 22 dd 26 mei
voor verdere verspreiding.