Nieuwsbrief 21 d.d. 26 mei

Komend weekend is het Pinksteren: we gaan opnieuw een van de kerkelijke hoogtijdagen tegemoet. Maar helaas kunnen ook komende zondag de kerken nog niet geopend zijn voor de kerkgangers, we blijven nog beperkt tot online vieringen. Maar in de geest vieren we gezamenlijk het Pinksterfeest, ondanks alle beperkingen mogen we de vreugde ervaren van de komst van de Heilige geest.
We werken toe aan openstelling van de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk met ingang van zondag 5 juli, waarbij we beseffen dat dit mede afhankelijk is van de landelijke corona-ontwikkelingen en ook van de mate waarin we de veiligheid en vereiste kwaliteit van de hygiëne in de kerk kunnen waarborgen voor alle aanwezigen in de kerken. Vanuit de PKN is aan alle kerkelijke gemeenten opgedragen per kerkgebouw een gebruiksplan op te stellen met daarin de genomen maatregelen. Het uitwerken van dit gebruiksplan zal de komende weken nog veel inspanning vergen. In de nieuwsbrieven van de komende weken zult u steeds op de hoogte worden gehouden over de vorderingen.

Vespers en vieringen
Woensdagavond 27 mei om 19.15 uur wordt opnieuw de viering van een vesper in de Nieuwe Kerk uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. U kunt de vesper, waarin pastor Maria Opgelder voorgaat, online volgen. Aan het orgel: dhr. Jan Pieter Coumou. Solist: dhr. Henk Beindorff.
Zondag 31 mei is het Pinksteren! Die zondag om 10.00 uur kunt u via kerkdienstgemist.nl een korte gefilmde eredienst volgen waarin ds. Susan Karreman in een thuisviering voorgaat. Muziek met liederen van internet zijn ingevoegd in de eredienst. We wensen u gezegende Pinksterdagen toe!

Bericht van ds. Susan Karreman
De gezondheidstoestand van Susan is nog niet voldoende verbeterd, de arts maant haar voorzichtig te blijven. Wel wil Susan graag weer voorgaan in kerkelijke vieringen: in de maand juni vooralsnog alleen online vanuit de Nieuwe Kerk.
Bij uitvaarten en rouwdiensten kan Susan nog niet voorgaan.

Schrijft u ook een wens of gedachte in de Oude Kerk?
Op woensdag 27 mei en zaterdag 30 mei is de Oude Kerk van 12.00 tot 14.00 uur opengesteld voor degenen die een moment van rust, gebed of bezinning zoeken in de kerk. En voor iedereen is er de mogelijkheid een wens of gedachte op papier te schrijven en die op een bord in de kerk te plakken. Houd u wel rekening met de veiligheidsregels! Vrijwilligers in de kerk heten u (in stilte) welkom.

De sponsoractie voor kerk-TV Oude Kerk en Nieuwe Kerk
Grandioos zoals u hebt gereageerd op de sponsoractie: vorige week was er vanuit onze gemeente al een bedrag ontvangen van ruim EUR 5000! Blijft u alstublieft dit project steunen, het is voor de toekomst van onze kerk zo belangrijk dat u ook online de vieringen in de kerken kunt gaan volgen! Nogmaals: bankrekening NL53 RABO 0373 7279 76 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijswijk o.v.v. ‘Sponsoractie kerk-TV’. Nogmaals heel hartelijk dank!

Verzorgings- en verpleeghuizen  Graag willen we uw aandacht vragen voor de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen hier in Rijswijk. Zoals u weet beleven zij momenteel een bijzonder moeilijke periode omdat ze geen bezoek mochten brengen en ook geen bezoek mochten ontvangen. De afgelopen weken is geprobeerd hun kamer-isolement enigszins te doorbreken, onder meer door introductie van speciale bezoekcabines. En sinds begin deze week mogen zij onder voorwaarden één vaste bezoeker per bewoner ontvangen. Gelukkig kunnen de bewoners wél post ontvangen en gebeld worden, wat wij graag nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. Laat u hen van u horen?

Bloemen van de kerk   De bloemen van de Nieuwe Kerk zijn gebracht naar mevrouw M.C. van Hall- Baars en naar de heer en mevrouw F. Michon voor hun 50-jarig huwelijk: van harte gelukgewenst! De bloemen van de Oude Kerk zijn gebracht bij Chris en Lia Stoops als dank voor hun grote inzet als vrijwilligers bij onze kerkelijke activiteiten, met een hartelijke groet vanuit het kerkteam.

 

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200525-PGR-nieuwsbrief 21 dd 26 mei
voor verdere verspreiding.