Nieuwsbrief 19 d.d. 19 mei

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Voorzichtig is er sprake van enige verlichting van de zware maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. U weet het, de meeste mensen verlangen naar meer ruimte en vrijheid en bedrijven willen heel graag hun werk weer beginnen, vooral de horeca en de culturele wereld hebben het heel zwaar. Maar de zorg om gezondheid en veiligheid blijft van groot belang en de medische specialisten spreken hun zorg uit over een mogelijke toename van het aantal besmettingen en een ‘tweede golf’ wanneer we niet heel voorzichtig blijven. Ons corona-crisisteam heeft besloten ook in de maand juni de kerken nog gesloten te houden. Maar er wordt nu overwogen om (als het kan en als het veilig is!) vanaf 1 juli de kerken weer open te stellen voor erediensten met een beperkt aantal aanwezigen.
Een besluit hierover wordt pas begin juni verwacht. En alleen als de situatie in het land het toelaat!

Vespers en vieringen
Woensdagavond 20 mei om 19.15 uur wordt opnieuw de viering van een vesper in de Nieuwe Kerk uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. U kunt de vesper, waarin mw. Therese van Kampen voorgaat, online volgen. Aan het orgel: dhr. Henny Heikens. Solist: dhr. Klaas Aantjes.
Donderdag 21 mei is Hemelvaartsdag! Op die dag om 10.00 uur kunt u via kerkdienstgemist.nl een korte gefilmde eredienst volgen waarin ds. Susan Karreman in een thuisviering voorgaat. Muziek met liederen van de EO zijn ingevoegd in de eredienst. We gaan op weg naar Pinksteren.

Aanpassing van de openstelling Oude Kerk
Op woensdag 20 mei en zaterdag 23 mei is de Oude Kerk van 12.00 tot 14.00 uur opengesteld voor degenen die een moment van rust, gebed of bezinning zoeken in de kerk. En voor iedereen is er de mogelijkheid een wens of gedachte op papier te schrijven en die op een bord in de kerk te plakken. Houd u wel rekening met de veiligheidsregels! Dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Mantelzorg
Omzien naar elkaar is meer dan ooit aan de orde. In ons Diaconale collecterooster staat voor de tweede helft van mei Mantelzorg op het programma. Daar willen we via deze nieuwsbrief aandacht voor vragen. We hebben contacten met de hulp aan Mantelzorgers zoals die door Welzijn Rijswijk wordt gegeven. Mantelzorgers verdienen zeker in de huidige tijd extra aandacht en erkenning. Soms is het nodig dat iemand invalt en dat moet dan maar geregeld kunnen worden. En soms ook is het zwaar om hulp te blijven geven en heeft de mantelzorger zelf ondersteuning nodig. Quarantaine vraagt creativiteit om toch het broodnodige contact te houden. Om dat mogelijk te maken doet de Mantelzorg organisatie in Rijswijk een beroep op de Diaconie voor de extra kosten die dat met zich meebrengt. De Diaconie vraagt u om daaraan bij te dragen via een donatie op de bankrekening van de Diaconie: NL30 INGB 0000 1213 12 onder vermelding van ‘Mantelzorg’. Dank u wel!

Afkondiging van overlijden
Op zaterdag 9 mei is overleden dhr. Klaas Stuut, weduwnaar van mw. Janny Stuut, die vorig jaar is overleden. Klaas kwam te overlijden aan een longontsteking (niet t.g.v. corona) en was 91 jaar oud. Klaas en Janny kwamen een aantal jaren geleden vanuit Den Haag in Onderwatershof wonen en hadden het hier prima naar hun zin. Voorheen waren zij kerkelijk actief in de Christus Triomfatorkerk te Den Haag. De uitvaart heeft donderdag 14 mei plaatsgevonden op de begraafplaats Oud-Rijswijk.

Bloemen van de kerk
De bloemen van de Nieuwe Kerk zijn gebracht naar Hugo en Ineke Elbers vanwege hun 50-jarig huwelijk en naar Kees en Willy Rog: zij zijn 55 jaar getrouwd. Allen van harte gelukgewenst!
De bloemen van de Oude Kerk zijn gebracht bij dhr. en mw. A. van der Knoop vanwege hun 60-jarige huwelijksdag op donderdag 14 mei. Van harte gefeliciteerd!

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200518-PGR-nieuwsbrief 19 dd 19 mei
voor verdere verspreiding.