Nieuwsbrief 03 d.d. 26 maart

NIEUWSBRIEF 03 d.d. 26 maart 2020

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van kerkelijke zaken en gebeurtenissen.

duif

Pastorale brief aan onze gemeenteleden

Lieve mensen,

Een pastorale brief is iets van oude tijden. De bedoeling is om de gelovige mensen te bemoedigen. We grijpen nu weer terug op dat oude middel. In deze beangstigende tijd willen we u laten weten dat u niet alleen bent. Dat wij als geloofsgemeenschap met elkaar verbonden zijn, ook al zien we elkaar even niet. Bemoedigen betekent niet de angst en zorgen wegnemen. Dat kunnen we niet. Zeker voor oudere en kwetsbare mensen is het corona-virus een grote bedreiging. Dus als je als senior angstig en bezorgd bent is dat alleen maar natuurlijk. Maar ook als je in een vitaal beroep werkzaam bent zullen er zorgen leven. Verder is het moeilijk voor gezonde, vitale mensen dat ze ineens nog zo weinig mogen doen. Frustratie en de neiging tot onverantwoord gedrag liggen dan op de loer. Hoe dan ook is dit voorjaar voor ieder van ons er één met veel beperkingen en onzekerheid.

En dan behoren we tot een kerk en noemen onszelf gelovig. Kan dat geloof ons helpen? Niet als een makkelijke oplossing want die is er niet. Wel kan het ons stimuleren om een houding van vertrouwen te beoefenen. Geloven betekent letterlijk vertrouwen. Dat is niet makkelijk. Want waar vertrouw je dan op? Dat jou niets kan gebeuren? Natuurlijk niet! Maar wel kunnen we elkaar eraan herinneren dat, wat er ook gebeurt, wij in Gods hand zijn. Zoals de dichter Michael Deak het zegt: Liefste wij liggen in de hand van God. En zoals de apostel Paulus het omschrijft in zijn pastorale brief aan de christenen in Rome. Hier zegt hij er zeker van te zijn dat Niets ons kan scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8 vers 38).

Maakt dat wat uit? Misschien kan het inderdaad verschil maken te beseffen dat er onder alle angsten en onzekerheden van ons bestaan een ‘bodem van Licht’ is waarop we kunnen leren staan. En als u daar niet op kunt vertrouwen? Dan is dat niet erg. Daarom juist zijn we kerk: als ik het vertrouwen moeilijk vind dan moet ik er op kunnen rekenen dat ik door anderen daarin gedragen word.

Hoewel ik na een periode van oververmoeidheid helaas nog maar beperkt beschikbaar ben voor het werk is het gelukkig wel mogelijk om vanuit huis dingen te doen. Voor pastorale informatie verwijs ik graag naar het Kerkblad, onder ‘Pastorale secties’. U leest daar ook hoe u ons voor pastorale telefonische gesprekken kunt bereiken. En ook onze diaconaal werker mw. Therese van Kampen is telefonisch bereikbaar (overdag op dinsdag en donderdag).

Bezoeken is nu niet mogelijk vanwege de toenemende verspreiding van het coronavirus. Maar wij gaan graag telefonisch met u in gesprek. Kracht en moed toegewenst.
Ds. Susan Karreman

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200326-PGR-nieuwsbrief 03 dd 26 maart
voor verdere verspreiding.