Nieuwsbrief 02 d.d. 23 maart

NIEUWSBRIEF 02 d.d. 23 maart 2020

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Deze maandagavond 23 maart hoorden we bij de persconferentie van het Kabinet dat er nieuwe en langdurige maatregelen worden genomen om de voortdurende verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan. Een voor de kerken in Nederland ingrijpend en dramatisch besluit is om alle bijeenkomsten, ongeacht het aantal deelnemers, te verbieden tot 1 juni 2020. Dat houdt dus ook in dat de kerken gesloten zullen zijn voor erediensten en vieringen, ongeacht het aantal kerkgangers. Alleen voor uitvaarten en huwelijken worden vooralsnog uitzonderingen geaccepteerd.

Woensdagavond 25 maart, aansluitend op het wekelijks luiden van de kerkklokken als teken van Hoop en Troost, zou een korte vesperviering worden gehouden in de Nieuwe Kerk met pastor Maria Opgelder als voorganger. Maar vanwege de nieuwe maatregelen is deze viering helaas ook afgelast. We werken eraan om op een andere manier korte kerkelijke vieringen in beeld te kunnen brengen. En graag wijzen we u er op dat vanuit de kapel van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland de scriba van de Generale Synode, ds. René de Reuver, iedere zondagmorgen op televisie een korte kerkdienst leidt met liederen, gebed en meditatie. Zondag op NPO 2 (EO) om 09.20 uur.

Een bericht van de Diaconie: de EO heeft het initiatief genomen voor hulp aan mensen die het alleen niet meer redden. Zij kunnen dan hun hulpvraag voorleggen via www.nietalleen.nl , waarna hun hulpvragen worden doorgegeven aan de aangesloten plaatselijke kerken. Ook onze kerk in Rijswijk heeft zich hierbij aangesloten. Maar ook kunt u uw praktische hulpvragen direct voorleggen aan de Diaconie via diaconie@pgrijswijk.nl of via tel. 06-2789 4106 (tussen 09.00 en 19.00 uur). Wanneer u dit nummer belt, krijgt u een van onze eigen diakenen aan de lijn, die u hulp kan bieden.

Ook een oproep aan onze gemeenteleden om deel te nemen aan het verder rondbrengen van deze nieuwsbrieven: wellicht wilt u helpen door zelf een aantal nieuwsbrieven te printen en langs te brengen in de brievenbus bij een paar adressen bij u in de buurt? Degenen die deze nieuwsbrief op papier ontvangen helpen ons door hun e-mailadres door te geven, indien ze daarover beschikken. Geeft u dat door via het bovenstaande e-mailadres of telefoonnummer. Bezoeken aan huis brengen en even bij elkaar langs gaan is nauwelijks meer mogelijk, nu het risico op besmetting zo sterk is toegenomen. Maar we blijven ons als kerk met elkaar verbonden voelen!

Hoop en Troost: ds. Susan Karreman stuurt u de volgende woorden van troost.
Ik geloof in de zon, zelfs als hij niet schijnt
Ik geloof in de liefde zelfs wanneer ik haar niet voel
Ik geloof in God zelfs wanneer Hij zwijgt
(Anoniem, gevonden op de muren van een barak in een concentratiekamp gedurende WO2)

Afkondiging van overlijden, door mw. Maria Opgelder Op dinsdag 17 maart is overleden mw. Geeske van der Goot-Alberda. Zij was oorspronkelijk lid van de Verzoeningskerk en woonde aan de Woodrow Wilsonlaan. Na het overlijden van haar man Henk, in 2003, is het contact met de kerk verwaterd. Blij was zij toen er weer verbinding tot stand kwam. Voor mw. Van der Goot was het geloof belangrijk en dat is het altijd gebleven. Zij voelde zich gekend en gezien door God. Ze is 96 jaar geworden.
De uitvaartdienst, die het karakter van een Dankdienst voor haar leven zal dragen, vindt plaats op dinsdag 24 maart om 11.00 uur, in de Oude Kerk aan de Herenstraat, en zal worden geleid door pastor Maria Opgelder. In verband met de crisis is gekozen voor een besloten uitvaartplechtigheid. Wel is voor iedereen de dienst te volgen via de Kerkradio. Wij wensen de dochter, schoonzoon en kleinzoon van mw. Van der Goot, en allen die haar verder lief waren, veel kracht en steun toe, en de troostende aanwezigheid van de Eeuwige.

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200323-PGR-nieuwsbrief 02 dd 23 maart                  voor verdere verspreiding.