MAF

maf
Wij kennen de familie Rodenburg van de MAF, al een aantal jaren. Ze zijn elke twee jaar op verlof in Nederland en hebben al over hun werk verteld in de Oude en de Nieuwe Kerk. Mocht u hen nog niet kennen, stellen ze zich voor:  Wij zijn Rembrand Rodenburg en Margreet Rodenburg-Geluk.
We hebben twee dochters: Lisa (2008) en Thirza (2010). Vanaf 2013 wonen wij in Oeganda waar Rembrand piloot is voor MAF. Vanuit de thuisbasis Kajjansi vinden veel vluchten plaats naar Noord-Oeganda, Zuid-Soedan en Democratische Republiek Congo. We zijn dankbaar voor het werk dat we hier mogen doen en voor uw interesse en steun die dat mogelijk maakt.
fam roden

MAF stelt: Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!

Waarom zijn de 130 MAF vliegtuigen nodig? MAF vliegt voor meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties. Waarom kiezen zij voor MAF?

1ALS ELKE SECONDE TELT
Elk mensenleven telt! Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie.

2SLECHTE WEGEN
Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar.

3GROTE AFSTANDEN
Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud.

4TIJDBESPARING
45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis.

5GEVAAR
De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.

De MAF leeft van giften. De familie Rodenburg krijgt randvoorwaarden zoals behuizing en tickets om naar Nederland te komen elke twee jaar vergoed van de organisatie.

Voor hun eigen levensonderhoud zijn zij afhankelijk van persoonlijke fondswerving. Daardoor zijn wij als diaconie/zwo al een tijd met hen onderweg. Uw giften o.v.v. Maf zijn voor de maand juni van harte bij u aanbevolen.

Wilt u de nieuwsbrief van hen ontvangen, mailt u dan naar Tvankampen66@gmail.com
Meer info www.maf.nl

vlieg