Luther en Muziek

luther muziek
Luther musicerend in zijn familiekring
(G.A. Spangenberg, ca 1875)

Zondagmiddag 29 oktober 2017 15.00 uur
‘Luther en de muziek’ in de Oude Kerk in Rijswijk.

Voor Luther was alle (goede) muziek een gave van God; hij heeft muziek ervaren als een kracht die depressies kan verjagen en die daarmee sterker is dan de duivel.

Luther was niet bang dat muziek zou afleiden van het wezenlijke in de kerkdienst. Hij heeft beleefd hoe muziek juist toeleidt naar het wezenlijke, hoe zang het hart kan openen voor gebed en voor het Woord, maar ook uiting kan geven aan protest en aan de blijdschap om de bevrijdende woorden van het evangelie. Bij Luther is er in de eredienst ruimte voor veel vormen van muziek: gereciteerde teksten, liederen in de landstaal voor gemeentezang, meerstemmige koorzang en instrumentale muziek. Binnen die ruimte is in de Lutherse traditie een rijke schat aan liturgisch gewortelde muziek ontstaan, met als hoogtepunten bijvoorbeeld het werk van Schütz en Bach. In de laatste eeuw is er ook in andere kerken belangstelling gegroeid voor deze ruimte en deze schat.

Op zondagmiddag 29 oktober willen we vanaf 15.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 62b, Rijswijk, met elkaar op ontdekkingstocht gaan door de tuin van de Evangelisch-Lutherse kerkmuziek. Henny Heikens zal daarbij onze gids zijn. We gaan samen liederen van Luther zingen en er zal koor- en orgelmuziek klinken van o.a. Luther, Schütz, Bach, Mendelssohn, Distler en ‘onze eigen’ Willem Vogel. Muzikale medewerking wordt verleend door de cantorijen van de Oude en de Nieuwe Kerk, de vocale ensembles Cantemus Cum Corde en Moteta en kerkmusici Philip Meijer, Henny Heikens en ondergetekende.

U bent allen hartelijk uitgenodigd voor deze middag, die gratis toegankelijk is.

Namens de voorbereidingsgroep,
Janey Keuning- van Dam.