Oud-Ambtsdragers

 Bijeenkomst oud-ambtsdragers Oude en Nieuwe Kerk
ambsOp woensdag 25 maart is er een bijeenkomst voor alle oud-ambtsdragers van de gehele Protestantse Gemeente Rijswijk. Alle betrokkenen krijgen daarvoor persoonlijk een uitnodiging toegezonden. De bedoeling is om ruimte te maken voor ontmoeting met elkaar, en samen in gesprek te gaan over de ervaringen die zijn opgedaan in de periode van het ambtsdragerschap en het afronden van die periode.
Ambtsdrager zijn is een mooie, zinvolle, inspirerende, maar lang niet altijd eenvoudige taak. Het kost vaak veel tijd en energie en vraagt dus een flinke inzet van degenen die “ja” zeggen tegen deze uitdagende opdracht. Als de ambtstermijn erop zit, en al het werk met liefde gedaan is, houdt het opeens allemaal op. Vaak wordt er dan wel weer een nieuwe, andere taak opgepakt. Gezamenlijk terugblikken op het ambtsdragerschap kan echter heel zinvol zijn, zeker niet in de laatste plaats om van de opgedane ervaringen iets door te geven met het oog op de toekomst. Want nieuwe ambtsdragers kunnen op hun beurt leren van de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan. Zo zet de kerk, de geloofsgemeenschap, een lerende gemeenschap, zich voort.
Deze bijeenkomst voor oud-ambtsdragers begint om 20.00 uur, in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 366. Vanaf 19.15 uur bent u al welkom, de koffie staat dan voor u klaar.
Deze bijeenkomst komt voort uit het werk van de Taakgroep Pastoraat, die functioneert onder auspiciën van de kerkenraad, en bestaat uit Marjo Lievaart, Henny Aartsen en Maria Opgelder, die het gesprek in deze bijeenkomst zal leiden. Wij hopen op een mooie opkomst en op een waardevolle ontmoeting!
Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle namen en adressen van onze oud-ambtsdragers te verzamelen. Mocht u oud-ambtsdrager zijn en desondanks de uitnodiging niet per post bij u thuis hebben ontvangen, wilt u dan alstublieft dit stukje als uitnodiging beschouwen? U wordt tevens verzocht u aan te melden via e-mailadres maria.opgelder@kpnplanet.nl.
Namens de Taakgroep Pastoraat,
Maria Opgelder