Kerkelijk Werker

Ter introductie:
kerkelijk werker Maria Opgelder stelt zich aan u voor.

Op deze plek mag ik mij aan u voorstellen en dat doe ik met blijdschap! In de komende tijd zullen we elkaar natuurlijk nader leren kennen. De bedoeling van dit stukje is dat u nú alvast een klein beetje een idee krijgt van wie ik ben: ik ben 57 jaar, geboren in Groningen, en ik ben kortgeleden vanuit Den Haag in Rijswijk komen wonen -samen met mijn echtgenoot Marten Jan. We vinden het hier heerlijk ruim en groen en we ontmoeten een vriendelijk klimaat onder de mensen.

Op vrijdag 15 februari begint mijn werk in uw gemeente. Ik zie er naar uit. Het werk in de kerk gaat me ter harte, boeit me, raakt me. Dus gráág ga ik straks aan de slag, want wat is er mooier dan vanuit innerlijke betrokkenheid te werken! Eerst zal er een periode zijn van kennismaken, verkennen, kijken, vragen stellen. Want de gemeente goed leren kennen is een eerste belangrijke taak, en allengs zal ik me dan meer en meer gaan richten op pastorale taken in de gemeente, het voorgaan in een aantal kerkdiensten per jaar, en het leiden van uitvaarten.

In uw midden hoop ik bij te mogen gaan dragen aan de verbinding met het Verhaal dat gaat tussen de Eeuwige en de mensen, aan het Verhaal dat gaat tussen de mensen onderling, en aan het Verhaal dat gaat in elk individueel mensenleven. Elk van deze Verhalen is van betekenis. Samen vormen ze een hoopgevend en hoopvol geheel. Toegewijd richt ik me op die hoop. En op geloof. En op liefde.

foto, Maria Opgelder.Met een hartelijke groet,
Maria Opgelder.