Kerkelijk werker


Gespreksgroep Lief & Leed
Op 25 oktober gaat deze nieuwe gespreksgroep van start. Fijn dat er een mooie, volle groep van negen deelnemers is. We hopen op een mooi seizoen! Voor deelname aan deze groep kan niet meer worden ingetekend.
Mocht u toch overwegen om mee te willen doen dan is daarvoor de mogelijkheid in het volgende seizoen, al duurt dat natuurlijk nog wel een hele tijd. U kunt zich bij mij melden, telefonisch of via de e-mail. De intekenlijst voor zo’n volgende groep zit al in mijn computer en er staan ook al een paar namen op…
Met een hartelijke groet,
Maria Opgelder


Bericht vanuit het Zustercomité
Deze week werd er in het Zustercomité aandacht besteed aan een zeer bijzondere gebeurtenis.
Marianne Alblas vierde haar 40-jarige jubileum bij het Zustercomité.
Zij werd bedankt met mooie woorden door de voorzitter, en kreeg een prachtige bos bloemen overhandigd. En verder gaat het Zustercomité begin 2020 uit eten, en zal Marianne nog een keer in het zonnetje gezet worden.
Uiteraard blikte Marianne ook nog even terug op de afgelopen jaren. Er is wel wat veranderd in die tijd. Een aantal voormalige leden worden nu door de huidige leden van het Zustercomité bezocht. Verder waren de lijsten een aantal jaren geleden aanzienlijk groter dan nu het geval is. Marianne gaat voorlopig gewoon door met haar werk, en daar willen we haar hartelijk voor bedanken.
Namens het Zustercomité groet ik u allen hartelijk.
Chris Stoops.