Pastor

Lieve mensen,
Graag kijk ik nog eens met u terug op de aanvang van het kerkelijk seizoen waarin wij verkeren. Het was zondag 13 september van het afgelopen jaar 2020. Dat is nog maar een goed half jaar geleden. Zowel in de Nieuwe Kerk als in de Oude Kerk was het Startzondag, anders dan andere jaren: een gezamenlijke dienst zat er niet in vanwege corona, het aantal toegestane kerkgangers was daarvoor te beperkt. Maar wel draaide het in de beide diensten om hetzelfde thema: ‘Het goede leven  -bloeien in Gods licht’. Wat een hoopvol thema, en dat midden in coronatijd!

In de Oude Kerk zijn na afloop van die dienst kaartjes aan de kerkgangers meegegeven waarop het thema was verbeeld in de vorm van een hart, en ook de centrale tekst uit de Schriftlezing uit Matteüs 6 stond er op vermeld: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (vers 6).

Dat kaartje staat nog steeds op mijn bureau, ik kijk er dagelijks even naar. Maar vandaag vroeg ik me opeens af: hoe stáát het eigenlijk met dat thema? Léven we het goede leven, bloéien we in Gods licht? Deze bizarre periode geeft eerder aanleiding tot de overtuiging dat we een beperkt leven leiden, en tot het idee dat we meer verpieteren dan bloeien.

Toch kan corona, en al het uithoudingsvermogen dat het virus van ons vergt, het motto van ons kerkelijke seizoen niet onderuit halen. Corona is dan wel aanwezig onder ons en houdt flink huis, dat kan niemand ontkennen. Maar ons leven is niet goed of slecht vanwege allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen zoals deze besmettelijke infectieziekte. Ons leven noemen wij ‘het goede leven’ omdat Gods licht over ons schijnt. En in dat licht zullen wij bloeien, zal zelfs de steppe bloeien, eens, ooit!

Dat wij samen als gemeente zo voortgaan op de met Startzondag ingeslagen weg. Dat is soms echt moeilijk. Maar het hoeft  niet makkelijk te zijn om waar te kunnen zijn, toch?

Ik wens u en jullie allen heel graag heel veel goeds -het goede leven, bloeien in Gods licht, daartoe gevoed, gesteund en bekrachtigd door het komende Paasfeest.

Maria Opgelder