Kerkelijk werker

Goede wensen
Heel graag wens ik u allen, mede namens mijn echtgenoot Marten Jan, alvast heel goede en gezegende Kerstdagen.
Op Oudejaarsavond hoop ik met u samen het jaar af te mogen sluiten en de toon te zetten voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt; we zullen elkaar de hand drukken en elkaar heil en zegen toewensen!
Met een hartelijke groet,
Maria Opgelder