Pastor

Pastorale ontmoetingen
Nu onze nieuwe predikant, Sifra, haar intrede heeft gedaan in onze gemeente, gaat er in de pastorale ‘bediening’ opnieuw iets veranderen. Toen vorig jaar ds. Michiel de Leeuw afscheid nam, op 6 oktober, heeft hij zijn pastorale contacten met gemeenteleden aan mij overgedragen, voor de duur van de vacante periode die we toen ingingen. Ik kreeg er extra uren bij om dit te kunnen doen, naast mijn eigen pastorale contacten die natuurlijk gewoon doorgingen en ook nu door zullen blijven gaan. Maar de periode van extra uren voor de betreffende pastorale contacten is nu voorbij. We hebben Sifra verwelkomd, in de tijd van de donkere dagen, maar op weg naar het Licht, op zondag 6 december, de tweede zondag van advent. Als u dit leest is het al januari. Een spiksplinternieuw jaar hebben we voor de boeg. Niemand weet wat dat ons gaat brengen, maar wij vertrouwen erop dat wij geleid worden en gedragen.

Het deel van de pastorale contacten dat Michiel aan mij overdroeg, gaat opnieuw overgedragen worden, nu dus aan Sifra. Voor uw pastorale vertrouwen in het afgelopen jaar ben ik dankbaar. Velen van u mocht ik ontmoeten en spreken. Het is een geschenk om met anderen een stukje van de levensweg te mogen meelopen. Om betrokken te worden bij belangrijke levensgebeurtenissen, bij levensvragen en geloofsvragen, en ook gewoon bij het dagelijkse wel en wee. Om samen een Bijbeltekst of liedtekst te lezen of te zingen, samen te bidden, om zorg te mogen dragen en zo samen gemeente van Christus te zijn.

De overdracht, die inmiddels natuurlijk al heeft plaatsgevonden, zorgt ervoor dat dit geschenk van pastorale ontmoeting ongestoord kan doorgaan. Dat is belangrijk. Zoals we weten -als gemeente- dat God omziet naar ons, zo zien we ook om naar elkaar. Zodat iedereen ervaart: ik kan altijd ergens terecht met mijn zorgen, mijn vragen, mijn wanhoop of juist met mijn vreugde. Juist in ons omzien naar de ànder wordt zichtbaar dat God omziet naar òns!
Graag sluit ik af met de tekst van Lied 904, het eerste vers. Want in pastorale ontmoeting kunt u alles toevertrouwen wat u beroert:

Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Maria Opgelder