Kerkelijk werker

Avondgebed
In de Stille Week voor Pasen zullen er op initiatief van de Werkgroep Liturgie en Oecumene Steenvoorde weer drie oecumenische Avondgebeden in Nieuw-Rijswijk worden verzorgd. Meer informatie hierover vindt u ook elders in dit Kerkblad.
Het is mooi en zinvol dat deze Avondgebeden er zijn.  Zo geloven we samen, in Rijswijk. In korte diensten bezinnen we ons gezamenlijk op het lijden en sterven van Christus. We kúnnen dat doen omdat we weet hebben van wat daarna komt: Pasen, het feest van Opstanding! Juist in het licht daarvan kunnen we de moed opbrengen ons open te stellen voor en ons te bezinnen op de ernst en de betekenis van Zijn lijden.
Daaruit kunnen we kracht putten om ook elkaars en ons eigen lijden onder ogen te zien en daar niet van weg te kijken.  Christus leefde ons voor welk antwoord we ons op lijden mogen toe-eigenen: opstaan! Doorgaan. Verder gaan, het leven tegemoet. Samen.
Zo kan ‘samen bezinnen’ en ‘samen geloven’ leiden tot ‘samen leven als opgestane mensen’. In Rijswijk!
Dat u allen een goede tijd zult hebben in de Veertig Dagen die gaande zijn. En dat u daarna, op Paasochtend, de Levende met grote blijdschap in uw hart mag sluiten.
Maria Opgelder