Kerkelijk werker

Lief en leed groep
Voor deelname aan deze nieuwe gespreksgroep, waarover al te lezen viel in het kerkblad van september en in de brochure Van Binnenuit, kwamen in korte tijd ruim voldoende aanmeldingen binnen.
Dat betekent dat de groep al per oktober kan starten.
We hopen op een mooi en goed seizoen met elkaar!
Gift
Ik ontving in september een gift van 75 euro. Dat is een heel mooi bedrag, met de Diaconie als bestemming. Heel hartelijk dank voor deze gift!