Kerkelijk werker

Vertrouwen
Als dit kerkblad verschijnt, is het al zes weken geleden dat mijn taak als kerkelijk werker een aanvang nam. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar zo snel gaat de tijd dus. In deze eerste weken zijn veel mensen bereid geweest me op weg te helpen om de gemeente een beetje te leren kennen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, want in zulke eerste weken komen meteen ook de eerste onderlinge verbindingen tot stand. Niet alleen in het verkennen van de gemeente als geloofsgemeen-schap en als kerkelijke organisatie maar ook in het persoonlijke onderlinge contact dat daar bij ontstaat. En contact, dat is de spil waar veel van het werk om draait.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mijn bevestiging in het ambt van ouderling-kerkelijk werker, in de Nieuwe Kerk door ds. Susan Karreman op 18 februari, zette dat contact in een diepere betekenis in gang. In de belofte die ik aan de hele gemeente deed en de zegen die me daarop werd meegegeven is dat zichtbaar geworden: de diepere betekenis schuilt in het contact van mens tot mens –wanneer de Eeuwige erin betrokken wordt. Ons menselijke contact boogt op het contact dat Hij met ons, mensen, heeft gemaakt en zal blijven maken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In de tijd van de veertig dagen naar Pasen toe krijgt geeft dat nog eens extra kracht. Het toeleven naar dit betekenisvolle feest van Opstanding, dwars door groot en klein lijden heen, weerspiegelt zich in de verhalen die aan de orde komen in bezoeken die ik aan mensen mag brengen. Het is bijzonder en ontroerend om getuige te mogen zijn van levensverhalen van mensen die in hun leven ook het lijden leerden kennen en toch weer opstaan, doorgaan, blijven vertrouwen op de aanwezigheid van God in hun leven. En hoewel je je ondanks die Aanwezigheid soms best alleen en verlaten kunt voelen, is het vertrouwen een sterke schakel in een mensenleven. Vertrouwen schept hoop en hoop doet leven.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
In de Oude Kerk werd ik op 25 februari aan de gemeente voorgesteld door ds. Michiel de Leeuw. De kaars die bij mijn bevestiging was ontstoken aan de Paaskaars, brandde ook in de Oude Kerk. Nu staat de kaars op mijn werkplek thuis, onder handbereik, en ik kijk er vaak even naar en zal dat zeker blijven doen. Deze kaars is voor mij een symbool van vertrouwen en trouw.

Het is heel fijn dit alles samen met Marten Jan, mijn echtgenoot, te mogen beleven. Sinds eind november van het afgelopen jaar wonen wij in Rijswijk, en dat bevalt ons goed. Behalve dat ik nu werkzaam ben vóór de gemeente, maak ik -samen met hem ook deel uit vàn de gemeente. Wij wonen aan de ‘nieuwe kant’ van het spoor, maar mijn werk bevindt zich aan de beìde zijden ervan. Daarom zullen we samen zowel de Oude- als de Nieuw Kerk opzoeken.

Uitziend naar alle ontmoetingen die zullen gaan plaatsvinden, wens ik u en jou een zegenrijk Paasfeest!
Met een hartelijke groet,
Maria Opgelder.