Kerk-TV in Rijswijk

KerkTV

Werkgroep Kerk-TV vordert,
maar budget nog ontoereikend

De werkgroep Kerk-TV is al enige tijd bezig met de uitwerking van wat er moet gebeuren om de installatie in de Nieuwe Kerk up-to-date te krijgen, maar ook de Oude Kerk van een installatie te voorzien. Daarbij wordt gekeken naar de techniek en de ervaringen in andere kerken die met TV-opnames en wekelijkse internet uitzendingen werken. Waar mogelijk wordt ook ter plaatse gekeken en naar de ervaringen gevraagd.

Er is een lijst opgesteld met vereisten en specificaties voor beide kerken en er wordt nu een aantal potentiële leveranciers uitgenodigd te offreren op basis van die lijst. Dat maakt een goede vergelijking mogelijk. Twee tot drie leveranciers zullen naar verwachting worden gevraagd om hier in Rijswijk te komen kijken. Er wordt dan ook gekeken naar de bekabeling en de wifi. Daarna volgen de definitieve offerte en aanbesteding. De installatie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.

Waarom zoveel stappen? Omdat het een flinke investering betreft en we zorgvuldig met de ter beschikking gestelde gelden willen omgaan. We proberen 5-10 jaar vooruit te kijken wat betreft ontwikkeling en verwacht gebruik in beide kerken. De coronatijd laat zien, dat een goede bereikbaarheid via onlinemedia essentieel is.

Wat het benodigde budget betreft: door verschillende schenkingen van gemeenteleden is er nu ruim € 11.000 beschikbaar. De verwachting van de werkgroep Kerk-TV is echter dat er nog zo’n € 9.000 aan giften nodig is om de installatie en de verbeteringen te kunnen implementeren.

Wilt u daaraan bijdragen? Bij voorbaat hartelijk dank. U kunt uw gift overmaken op bankrekening nummer: NL53 RABO 03 73 72 79 76  t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Rijswijk met de extra vermelding ‘actie Kerk-TV’.

Namens de werkgroep Kerk-TV, Hans Dominicus (domy1221@gmail.com)

Riek-Stolk_resize-300x199