Kerk-TV in Rijswijk

KerkTV

De coronatijd heeft de manier van communiceren op veel vlakken veranderd. Er is een duidelijke versnelling in het gebruik van nieuwe technieken. Er werden door onze kerk al online vespers uitgezonden en onlinekerkdiensten vanuit de Nieuwe Kerk. Op het onlineplatform kerkdienstgemist.nl zijn die diensten te vinden. Dit natuurlijk in aanvulling op de al oude kerktelefoon.

Bij een eerste inventarisatie bleek dat de apparatuur in de Nieuwe Kerk aan vervanging toe is. De Oude Kerk heeft nog geen opnamevoorzieningen. Er is nu een werkgroep Kerk-TV aan de slag om te kijken hoe we met nieuwe apparatuur een goede uitzendkwaliteit kunnen realiseren voor beide kerkgebouwen. Op dit moment wordt ervaring verzameld van collega-kerken in Nederland, en wordt een pakket van eisen en wensen opgesteld. Zowel vanuit de technische kant als vanuit de mogelijkheden voor plaatsing.

Om zorgvuldig te werk te gaan worden aansluitend verschillende stappen doorlopen, zoals offertes verzamelen, technische mogelijkheden en financiën, voordat gestart kan worden. Er is inmiddels al een eerste budget ingezameld voor de financiering van deze activiteit.

En er zijn natuurlijk vrijwilligers nodig, die willen helpen bij het opnemen van de diensten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hans Dominicus via e-mail domy1221@gmail.com. Ook mensen zonder ervaring maar met veel belangstelling voor het medium video zijn welkom.

De ervaring van andere kerken in Nederland is heel positief met Kerk-TV. Niet alleen in deze coronatijd, maar ook daarvoor en naar verwachting daarna zijn er vele kijkers die van deze dienst gebruik maken. Niet alleen om een dienst live te volgen, maar ook om een dienst nog eens terug te kijken.

Onze Protestantse Kerk Rijswijk verwacht met deze verbeterde en nieuwe dienstverlening veel leden van onze kerk een plezier te doen, maar ook niet-leden en inwoners die wel gelovig zijn, maar de kerk niet (kunnen) bezoeken.

Namens de Werkgroep Kerk-TV
Hans Dominicus