Kerk in coronatijd

U kunt uw (praktische hulp)vragen of zorgen direct voorleggen aan de
Diaconie via diaconie@pgrijswijk.nl of via tel. 06 2789 4106 (tussen 09.00 en 19.00 uur).
Wanneer u dit nummer belt, krijgt u een van onze eigen diakenen aan de lijn, die u een luisterend oor kan bieden.
Mocht u met mij een telefonisch gesprek willen dan kan dat op dinsdag en donderdag op 06 2212 4488. Diaconaal werker  Therese van Kampen.

Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen, dan komt dat dat wij geen e-mailadres van u ter beschikking hebben. Wilt u dan a.u.b. uw e-mailadres of dat van een kind of bekende doorgeven aan onze scriba, u vindt zijn gegevens in het kerkblad of via tvankampen66@gmail.com.

 

Voor bemoediging      zie onder kopje diaconaal werker.

Voor recent nieuws   zie onder kopje nieuwsbrieven PGR.