Startzondag 2019

Het was een mooie, inspirerende Startzondag op 15 september jl. in de Oude Kerk, met de hele gemeente, inclusief de kinderen in de kerkdienst. Inspirited heeft geestdriftig gezongen, dans- en mimegezelschap “It’s Moving” heeft een boeiend en origineel optreden verzorgd en er was alle tijd voor ontmoeting, ook bij de afsluitende lunch.
Een mooi begin van het nieuwe kerkelijke seizoen! Mocht u zich nog willen oriënteren op het hele inhoudelijke programma-aanbod voor dit najaar, kijk dan in de folder van Van Binnenuit of op de website http://www.van-binnenuit.nl
IMG_5968IMG_5974
IMG_5976
IMG_5969
IMG_5977IMG_5978