East African Care

De stichting East African Care ondersteunt kleinschalige projecten in Kenia en Ethiopië. Via het onderwijsproject gaan er 25 kinderen naar school. Er is elk jaar veel geld nodig om het schoolgeld, maaltijden, toiletspullen en eventuele medicatie te betalen. De stichting heeft een logeerhuis gebouwd waar de kinderen bij ziekte en in vakanties terecht kunnen. De kosten van transport van huis naar school en het verblijf in het logeerhuis komen voor onze rekening. Naast het onderwijsproject hebben we ook een tuinproject waar werkloze jongeren leren.
Er staat een tomatenkas, er worden bananen, papaja’s en ananassen gekweekt. Er zijn twee visvijvers met catfish en tilapia. En er worden koeien, geiten en kippen gehouden.
De jongeren die meewerken aan ons tuinproject krijgen een warme lunch en een klein bedrag voor het meewerken. Ook voor hen betalen we bij ziekte de kosten voor medicatie en ziekenhuisrekeningen.
Voor meer informatie over onze projecten kunt u onze website, www.eastafricancare.org bezoeken.
We zijn heel dankbaar voor de jaarlijkse ondersteuning van de diaconie uit Rijswijk aan onze stichting.

plantenveld bewerken

Plannen voor 2020
•    Doorgaan met het upgraden en renoveren van water- en sanitatieprojecten.
•    Herstellen van de schade door extreme regenval. Het dak van het logeerhuis lekt op verschillende plaatsen. Begin februari starten we met het vervangen van balken en golfplaten.
•    Het werven van geld, nodig voor medicijnen, doktersbezoeken en voor het huis voor de jongeren in Kinondo. Er moet bij het huis ook een keuken en een latrine gemaakt worden.
•    De extreme regen heeft ook op de tuin voor veel problemen gezorgd. Buiten de kas zijn alle tomatenplanten weggespoeld, het irrigatiesysteem moet op verschillende plaatsen worden vervangen evenals het dak van de koeienstal.
•    We gaan fondsen werven om op het eiland Maio, in Kaap Verdië, een huis te bouwen voor Elise, een verstandelijk gehandicapte vrouw. De overheid stelt de grond beschikbaar, de gemeenschap gaat helpen met het bouwen. Wij zorgen voor de bouwmaterialen. Het einddoel is om uiteindelijk drie vrouwen met een beperking een onderkomen te bieden waar ze veilig, met beperkte ondersteuning van buitenaf, hun leven kunnen leiden.
•    We zullen in 2020 weer arme gezinnen helpen met het schenken van een koe, geit en / of kippen.

koebouwen