Mantelzorg

Mantelzorg een doorgaand thema,
in het leven van veel mensen!!

MantelzorgZorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar.
Het is vaak waardevol voor jezelf en het heeft grote waarde voor onze samenleving. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we het over mantelzorg hebben? Wat verstaan we er wel en wat verstaan we er niet onder?

Als een mantel van warmte, liefde en aandacht om je heen geslagen. Zorg die je kunt verlenen of ontvangen. De definitie klinkt zo: Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Mantelzorg kan bestaan uit het doen van het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen. enzovoort.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken: Mantelzorg komt op je pad. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je. Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen, op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Als zij als vrijwilliger starten, is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Mensen die een indicatie hebben uit één van de vier zorgwetten (Wmo, Jeugdwet, Wlz, Zvw) kunnen kiezen uit zorg in natura of een persoons gebonden budget (pgb). Met een pgb kunnen zij zelf hun zorgverleners kiezen en inkopen. Het is mogelijk dat zij hun mantelzorger (gedeeltelijk) betalen voor zorgverlening uit een pgb. Deze zorg noemen we dan geen mantelzorg meer, omdat het betaald wordt. Naast betaalde zorgtaken uit het pgb, zal een mantelzorger altijd mantelzorg geven voor zorg die niet indiceerbaar is.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Wat cijfers:
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving In Nederland.1 op de 3 Nederlanders (16+) gaf in 2016 mantelzorg (circa 4,4 miljoen mantelzorgers).
•    750.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp.
•    8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 mantelzorgers)
•    Ongeveer vijf op de zes mantelzorgers genieten van de leuke momenten van het zorgen.
•    1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg.

Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger in Rijswijk kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Meldt u hiervoor bij Mantelzorg Welzijn Rijswijk. De mantelzorgconsulenten bieden advies en ondersteuning daar waar nodig: zij denken met u mee en helpen u op weg. U houdt altijd zelf de regie. Een praktische tip of een luisterend oor, soms kan het net even het verschil maken.

Mantelzorg Welzijn Rijswijk brengt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit, organiseert bijeenkomsten en er is de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek bij u thuis of op locatie. Mantelzorg Welzijn Rijswijk werkt ook met vrijwilligers als een vorm van respijtzorg, zodat mantelzorgers even hun handen vrij hebben. De dienstverlening is onafhankelijk en gratis. Contact met Welzijn Rijswijk kan elke werkdag van 9.00 uur-16.00 uur via 070-7579200. Meer info: www.welzijnRijswijk.nl;  of https://mantelzorg.nl/

Als diaconie ondersteunen wij Welzijn Rijswijk Mantelzorg, zodat zij een ontspannende activiteit kunnen organiseren voor mantelzorgers. De maand mei hadden we er uitgebreid aandacht aan willen besteden in onze vieringen. Aandacht geven aan dit thema komt volgend jaar zeker weer terug, tegelijk een gift o.v.v. Mantelzorg is nog steeds van harte bij u aanbevolen.

Een hart onder de riem, voor een ieder van u die zelf mantelzorger is!!

bedankt