Diaconaal werker

Vrouwenactiviteit AZC,
Een aantal dames vanuit ‘de Samenlopers’ verzorgt twee keer per maand een vrouwenactiviteit voor de vrouwen van het AZC. De activiteiten zijn heel divers, van een voorlichting op het gebied van gezondheid tot een creatieve bezigheid. Elke bijeenkomst is het kleine zaaltje op het AZC goed gevuld.
Bent u een lezeres en heeft u zin om een keer langs te komen, dat kan op donderdag 24 mei om 13.00 uur op het AZC. Graag even bij mij melden. Ik moet dat namelijk van te voren laten weten op het AZC.

Therese van Kampen,
e-mail:  tvankampen66gmail.com of
tel.: 06-22124488