Diaconaal werker

Gedeelde Paasgedachten
Een heel mooie handgeschreven brief kwam er op mijn oproepje om mooie gedachten of teksten rondom Pasen te delen.

Begin jaren ’50 was ik groepsleidster in een kinderhuis in Rotterdam. Het was de gewoonte om op eerste Kerst- of Paasdag ’s morgens rond 6.00 uur met een paar groepsleiders en de directeur, die gitaar speelde, bij de negen slaapzalen passende liederen te zingen. Op een paasmorgen ging ik een collega ophalen en juist toen ik daar was, begon op dat moment in de straat onder haar raam, in het toen nog stille Rotterdam, het Leger des Heilskoor te zingen: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door heel Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan”. Dat was indrukwekkend en nog vaak denk ik aan die paasmorgen terug. J.J. Kamp-Addink.

Actie huiszegen
Bijzonder om nu rondom Pasen opnieuw een gezamenlijke actie (pastoraat en diaconaat) uit te zetten met mensen uit onze geloofsgemeenschap, bestaande uit een voorbereidingsgroep van 9 mensen en 32 mensen die de bezorging van de samengestelde pakketten voor hun rekening hebben genomen. Mooi te zien, een samenwerking vanuit heel Rijswijk voor heel Rijswijk. Heel erg hartelijk dank voor de spontane en hartverwarmende reacties om weer aan een actie mee te willen werken.
Totaal zijn er 630 adressen voorzien van een pakketje.
De doelgroep van deze actie was dit keer de groep gemeenteleden van 50-75 jaar.
huiszegen
Maandagmorgen 8 maart jl. , Henny, Hans, Leendert, Femke en Corrie vullen de enveloppen, die al verzendklaar waren gemaakt door Nelet, Florence en Corrie.

wolkWe hopen op vele leuke reacties uit de groep van 630 gemeenteleden en van de andere adressen, die de ontvangers van de pakketjes zelf hebben uitgezet. Vooral zijn we benieuwd naar de creativiteit die ontstaan is. Mogelijk komen er leuke foto’s bij Sifra binnen die vervolgens ook weer in het kerkblad terecht kunnen komen.
We zoeken eigenlijk een beetje de interactie met u!

Voor u allen wens ik een goede tijd naar Pasen, met als uitkomst een gezegend Pasen.

Zegenbede:

Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.

Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.
(Janneke Nijboer )

Therese van Kampen