Diaconaal werker

 31 maart Diaconale Viering in de Nieuwe Kerk.
We scheppen een nieuwe vorm van diaconaal vieren. We hebben met het vertrek van mijn gewaardeerde collega Ingrid van der Aart afscheid genomen van een lange traditie van gezamenlijk diaconaal vieren, die zijn waarde kende. Het oecumenisch samen vieren is nu ondergebracht bij ‘Wij geloven in Rijswijk’. Dat is vanzelf- sprekend oecumenisch in de breedste zin van het woord.

Als diaconie van uw gemeente vinden wij het belangrijk om twee keer per jaar, een keer Nieuwe en een keer Oude Kerk, met elkaar een diaconale viering te hebben, waarbij samen leren en samen zoeken rondom een diaconaal thema centraal zullen staan.
De diaconie heeft in haar beleidsplan staan: De houdbaarheid van een goede leefomgeving voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen is een grote zorg. ‘Bid en Werk’ lijkt hier het uitgangspunt te moeten zijn. Bidden omdat het gaat om ingewikkelde processen die we niet helemaal kunnen doorgronden en ons soms ook angstig maken. Voor al ons werk is de zegen van de Allerhoogste nodig, en zeker ook in dit opzicht. Maar er dienen zich wel al mogelijkheden aan om eraan te werken dat de belasting van de natuur door onze consumptie teruggedrongen wordt.
Hoe kunnen wij de aarde minder belasten?
Dit zeer uitgebreide, moeilijke en soms zo onoverzichtelijke thema willen we in de dienst voorzichtig aansnijden. Nu één puntje en in de toekomst punt voor punt. Dat doen we door juist te leren kijken wat er allemaal al gebeurt op dit gebied. De hoop vast te houden. Afval scheiden, hergebruik van materialen, zoals bij de weggeefwinkel, alternatieven voor plastic en energiebronnen.
We zien steeds keuzemogelijkheden om het milieu te sparen. Waar kiest u dan voor? Bent u zich ervan bewust dat er andere keuzes mogelijk zijn? Waar kunnen en willen we gezamenlijk op inzetten?
Zijn er mensen die met dit thema, in de breedste zin van het woord, meer bekend zijn? Dat hopen we te inventariseren met deze dienst als opstap naar andere vormen van leren. Als u dit leest en denkt: ik heb daar ideeen of informatie over, mail me dan gerust.

In de dienst zal de tekst uit Matteüs 25 vers 14 tot en met vers 30 centraal staan, de gelijkenis van de talenten. Jezus leert zijn leerlingen op deze manier dat de Goede Boodschap verder uitgedragen zal worden en dat zijn leerlingen, de volgers van zijn weg naar eigen draagkracht dat allemaal kunnen, als ze maar vertrouwen en volhouden.
Ook wij zijn volgers van zijn weg. Hoe gaan wij in deze tijd om met onze missie het evangelie uit te dragen? Waar staan wij voor? Waarin kunnen wij aan onze leefomgeving dienstbaar zijn? Wat zijn onze talenten en hoe is onze daadkracht?

Neem mijn handen, maak ze sterk
Door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
Op de wegen van uw wet.

Heel graag tot ziens!
Diaconaal werker Therese van Kampen, tvankampen66@gmail.com