Diaconaal werker

impact
Groene Boeken tip!!!!
Dinsdag 11 juni was de gemeenteavond in de Nieuwe Kerk, naar aanleiding van het thema ‘zorg voor de schepping’. Met een groep van 16 mensen hebben we geluisterd naar Martine Wolfswinkel. Ze is werkzaam bij Arocha, afdeling Den Haag en studeert daarnaast theologie. Martine heeft ons aan de hand van Bijbelteksten en vragen daarbij, leren kijken naar het beeld van de mens ten opzichte van God en van de aarde. Onderstaande afbeelding maakt dat inzichtelijk. N.a.v. de scheppingsteksten zouden we op afbeelding Theo uit moeten komen. We zijn verantwoordelijk gesteld voor de aarde. We hebben deze te leen, totdat de volgende generaties verder zullen gaan.
theoDaarnaast is in 100 jaar tijd de wereldbevolking 7 keer zo groot geworden, wordt er meer geproduceerd en geconsumeerd en vooral ook anders geconsumeerd. Er zijn vele zorgen daarbij en er moeten andere keuzes gemaakt worden, door al die mensen die de aarde bewonen en bewerken. Maatregelen om de bevolkingsgroei te remmen is inzetten op educatie en ontwikkeling van vrouwen.

Aandachtsvelden van zorg zijn verder:
Verlies van biodiversiteit, klimaatverandering, vervuiling van water en grond, strijd om land en strijd om zoet water. Want ja, meer mensen betekent: meer akkerbouw en meer grond voor huisvesting. Veel van de deelnemers geven aan dat de problematiek zo groot en zo ondoorzichtig is. Je weet niet waar je eigenlijk goed aan doet. Vandaar ook bovenstaande boekentip. Veel makkelijk toegankelijke info maakt duidelijk dat elke persoonlijke keuze er toe doet! Geloof in je eigen impact! Vaak hebben keuzes ook te maken met het feit: “nou ja ik ben het nu eenmaal zo gewend”. Een heel makkelijke keus is om minder vlees en zuivel te kopen. We kunnen best zonder. Koop lokaal groente en fruit. Tweedehandskleding is ook origineel. Omdenken is zeker een uitdaging, maar ook duidelijk is dat deze generatie nog een verschil kan maken, met daarbij de vraag: “wat willen we nalaten voor de generaties na ons”. Allereerst is dat natuurlijk een eigen verantwoording, voor elk van ons en ieder naar draagkracht en inzicht. Tegelijk is het ook goed om als geloofsgemeenschap die verantwoording naar de schepping toe uit te dragen. “Jullie zijn het zout der aarde en je zet je licht toch niet onder de korenmaat”, leert Jezus ons.
bezoekers
Een van de deelnemers vertelde hoe zijn geloofsgemeenschap, hun kerk,  de Hofrustkapel, stap voor stap het gebouw zelf  en het inkoopbeleid heeft verduurzaamd. Daar liggen voor onze geloofsgemeenschap heel wat kansen, denk ik.
Het was een interessante avond!
Diaconaal werker Therese van Kampen