Diaconaal werker

Uitnodiging gemeenteavond,
11 juni om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk.
De diaconie nodigt u van harte uit om bijeen te komen en met elkaar van gedachten te wisselen rond het thema: zorg voor de schepping.
Martine Wolfswinkel van Arocha( www.Arocha.nl) komt ons allereerst iets vertellen over dit thema en slaat daarbij ook de Bijbel open. Vervolgens kijken we ook laagdrempelig naar wat we anders zouden kunnen doen. We zoeken bij elkaar naar informatie en naar inspiratie om verder na te denken over dit uitgebreide thema. Het lijkt ons uitdagend om het uitgebreide thema onder te verdelen in 5 kernthema’s; energie, consuminderen en afvalscheiding, kleding, voeding en leefomgeving.
We hopen na de gemeenteavond met een van de deelthema‘s  verder te kunnen gaan en zonodig daar activiteiten of lezingen aan te wijden. We hopen op een goede en gezellige avond, ook andere kerken hebben we uitgenodigd voor deze avond.
Opgeven vooraf is prettig, tvankampen66@gmail.com
Vrede en alle goeds
Diaconaal werker Therese van Kampen.

Mannen gezocht voor activiteiten
met vluchtelingen in AZC Rijwijk.
Sinds een paar maanden wordt in het AZC Rijswijk door Job en Arie vanuit de Samenlopers een mannenactiviteit georganiseerd. Het is heel low key, gewoon tafelvoetbal, sjoelen of biljarten, en eens wat onderling praten. Maar Job is nu een aantal maanden op reis en Arie zou graag een maatje erbij hebben om meer gelegenheid te hebben om contacten te maken.
Het is elke donderdagavond van 19.30 uur tot 21.15 uur. Iemand die om de week kan is natuurlijk ook heel welkom.
Vragen of interesse? Mail Arie: aenc@kabelfoon.nl