Diaconaal werker

 

Dank u Sinterklaasje….

Samen is de kracht….
De kerken uit het REK-verband, te weten: de Leeuwendaalkerk, de RK Parochie, de Volle Evangelie gemeente Rijswijk en onze eigen kerk hebben opnieuw met de actie chocoladeletters een topprestatie geleverd!
In totaal zijn er meer dan 1100 letters opgehaald, ruim voldoende voor alle pakketten die in Rijswijk zijn uitgedeeld. We zijn enorm verrast!

Zelf heb ik van de Oude- en de Nieuwe Kerk samen 350 letters mogen ontvangen vanuit de vier diensten en op de maandagmiddag kwamen er ook nog velen langs om te doneren en zijn er tevens op veilige afstand goede ontmoetingen geweest.

Naast echte letters hebben we 240 euro op de rekening ontvangen, 20 euro contant en 16 euro aan collectebonnen. Bij de besteding van het geld aan chocoladeletters bij Dirk van den Broek te Spijkenisse, werden we verrast. Bij aanschaf van 250 letters kregen we er 250 cadeau en zodoende konden we zaterdag 14 november 850 chocoladeletters brengen. U ziet dus maar een klein aantal op onderstaande foto.
Op de locatie van de stichting ‘Sintvoorieder1’ in Leidschendam troffen wij een flink aantal vrijwilligers in alle leeftijdscategorieën aan het inpakken. Een eerste mijlpaal, de helft van de pakketten, 5000 was die dag bereikt en dus nog 5000 pakketten te gaan.
Alle inpakmomenten waren al volgeroosterd en dat te bedenken onder de coronamaatregelen. Ellen (RK) en ik zijn opnieuw erg onder de indruk van deze stichting en wij willen een ieder van u bedanken voor uw bijdrage!

Nogmaals dank sint Therese
en tot volgend jaar!
Therese van Kampen.

 

 

Stichting KEI

Zondag 25 oktober hebben we in de diaconale viering extra aandacht besteed aan deze stichting. In totaal is er in deze maand driemaal gecollecteerd voor dit doel. De collectemomenten en de giften via de bank hebben een zeer mooi totaalbedrag van 1121 euro opgebracht.
De diaconie had aangegeven de opbrengsten te verdubbelen en zo is er 2242 euro overgemaakt naar stichting KEI.
Emma Krager, de uitvoerder en spreker tijdens de diaconale viering, was overrompeld en is u allen zeer dankbaar. Bijgaand treft u een van de zelfgemaakte kaarten die Emma na afloop van de dienst heeft uitgedeeld. Alle kaarten zijn uniek, net zoals elk mens uniek is.

Onderstaand treft u haar reactie op de gift:
KEI Rijswijk is zeer dankbaar voor de donaties die gedaan zijn door de diaconie. Vanaf 2018 heeft KEI deze donaties mogen ontvangen die wij hebben kunnen inzetten voor de kinderen van Rijswijk uit gezinnen met een laag inkomen. Ons motto is dan ook: alle kinderen mogen meedoen!

KEI Rijswijk wordt ondersteund door de gemeente met een aantal regelingen, w.o. schoolspullenpas voor het kopen van schoolspullen aan het begin van een schooljaar, de computerregeling voor het maken van huiswerk thuis en de schoolreisregeling zodat kinderen mee kunnen met de uitjes van school. We zijn erg blij met dit aanbod, maar we merkten dat er behoefte was aan meer ondersteuning. Ondersteuning zodat kinderen mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.

We merkten dat de behoefte vooral lag op het gebied van het hebben van een eigen fiets. We merkten dat het niet hebben van een eigen fiets ervoor zorgde dat de kinderen naar school moeten lopen of niet naar de school  van hun wens konden gaan omdat deze school te ver was voor het kind om naar toe te gaan.
Door de donaties van de diaconie en door samenwerking met diverse partijen hebben we de fietsregeling op kunnen zetten! Deze regeling heeft ervoor gezorgd dat op dit moment 424 fietsen zijn uitgegeven!

De donaties en ondersteuning van de diaconie hebben er niet alleen voor gezorgd dat er fietsen uitgegeven kunnen worden. Ook hebben we ondersteuning op maat kunnen leveren op het moment dat een kind niet buiten de huidige richtlijnen viel van een regeling. Maar denk ook aan ondersteuning bij het uitgeven van extra schoolspullen voor kinderen van de voedselbank en ook  het uitgeven van de sinterklaascadeaus!
Ook dit jaar wordt met veel liefde hulp geboden en zo kunnen we ons samen inzetten voor de kinderen die een extra ondersteuning goed kunnen gebruiken.
Met vriendelijke groet, Emma Kager

Ook namens mij DANK! Ook aan allen die aan de diaconale viering hun bijdrage hebben geleverd!
Therese van Kampen.