Diaconaal werker

Diaconaal werker van de Protestantse gemeente, Therese van Kampen stelt zichzelf voor.

theresa 1.v3

Sinds juli 2014 ben ik werkzaam in Rijswijk, met als opdracht in de samenleving van Rijswijk te luisteren en uitsluitingen uit ‘de gemeenschap’ te ontdekken. Om vervolgens de vragen die in het luisteren ontdekt worden te onderzoeken en bespreekbaar te maken. Om daar waar dat mogelijk is verbindingen te doen ontstaan. En die verbindingen moeten gericht zijn op persoonlijk herstel en groei. Daarvoor onderhoud ik waardevolle contacten met de gemeente Rijswijk, maatschappelijke organisaties en ben zo benaderbaar voor alle bewoners van Rijswijk. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om ook vernieuwde verbindingen aan te gaan met andere geloofsgemeenschappen, wat nu concreet vorm heeft gekregen in het platform ‘de Samenlopers’ rondom het AZC. Niet alle buiten onze geloofsgemeenschap ligt mijn taak, ook binnenkerkelijk zijn waardevolle verbindingen. Het is voor mij een voorrecht om met zoveel mensen onderweg te zijn en uitdagingen zie ik genoeg!

Concrete vaste werkzaamheden:

Coördinator “de Samenlopers” kerken Rijswijk e.o. en het AZC Rijswijk.
Coördinator “Koffie met inhoud”, elke donderdagmorgen 10.00 uur -11.30 uur in de P.van Vlietlaan
Medewerker Weggeefwinkel.
Contactpersoon namens de kerk naar maatschappelijke organisaties en de gemeente.
Begeleider rouwgroep.
Begeleider gespreksgroepen.
Voorganger oecumenische diaconale vieringen.
Lid moderamen Diaconie, lid college van diakenen,  lid ZWO groep en lid  van commissie maatschappelijk hulpbetoon.

Werktijd dinsdag en donderdag, heeft u een vraag , info of idee voor mij , ik ben bereikbaar op e-mail: Tvankampen66@gmail.com of telefoon: 06 2212 4488.