Diaconaal werker

Geopend! De nieuwe weggeefwinkel aan de Esdoornstraat 3 is op 20 februari zeer feestelijk geopend. Het was een fantastische bijeenkomst. Dat hadden de hardwerkende vrijwilligers ook echt verdiend. Het is onvoorstelbaar hoe deze mensen weken achtereen keihard gewerkt hebben.
De opslag aan de Volmerlaan leeg maken, de oude weggeefwinkel leeghalen en de nieuwe plek goed benutten. Het is een ongelofelijke klus geweest. Het resultaat mag er echt zijn. Hoe mooi is het voor de 900 ingeschreven mensen met ooievaars- en azc-pas om te winkelen in een nette winkel met mooie spullen. Maar er is meer dan dat. Het is een plek van ontmoeting, een plek om eenzaamheid en uitsluiting te ontdekken, een plek met kansen om mensen door te verwijzen naar betere zorg en hulp. De vrijwilligers zijn ook elkaar tot steun en vormen soms bijna een familie. Zoveel waardevolle zaken bij elkaar. Wat goed dat ze nu de kans hebben gekregen om te groeien.

IMG_20180220_124842_resized_20180222_013335129

De weggeefwinkel is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk, onze diaconie, Rijswijkers die spullen doneren en heel hard werkende vrijwilligers, voornamelijk uit de doelgroep zelf.
Ik vond het erg fijn dat er op de opening mensen vanuit onze gemeenschap bij konden zijn. Dank jullie wel daarvoor. Het voelt goed dit diaconale werk breed gedragen te weten.
Wilt u spullen brengen?

Openingstijden weggeefwinkel Rijswijk
Maandag 10.00-14.00 uur
Dinsdag 10.00-14.00 uur
Donderdag 16.00-19.00 uur
Vrijdag 10.00-14.00 uur
tel.: 06 4070 1062 of www.weggeefwinkelrijswijk.nl

Overweegt u om persoonlijk bij te dragen aan dit fantastische project, dan kunt u contact opnemen met Leendert Verzijden, 06 2241 3825
of met mij, 06 2212 4488
Diaconaal werker,
Therese van Kampen
Verslag informatieavond AZC 21 februari 2018.

Openingsgedicht Plek

Alles wat ik zoek
Is een plek om te bestaan
Een huis om in te wonen
Een weg om langs te gaan
Een wei
Een plein
Een tuin
Een tent
Ik zoek vooral
Een stem die zegt
Goed dat je er bent

Die stem is mijn bestemming
Die woorden zijn mijn doel

Achter mijn beklemming
Leeft een diep gevoel
Een ongehoord verlangen
Dat zachtjes naar mij wenkt
En fluistert
Laat je niet zo leiden
Door wat een ander van je denkt

Dus ik hoef niet aan te komen
Met wat ik kan en wat ik doe
Ik hoef niet uit te leggen
Man,
Ik ben zo moe
Niet reserveren, niet beleggen
Geld speelt geen rol
En niemand, zal er zeggen
Sorry, het is te vol

Dat is wat ik zoek
Een plek om te bestaan
Een huis om in te wonen
Een weg om langs te gaan
Een wei,
Een plein
Een tuin
Een tent’
Ik zoek vooral een stem die zegt
Goed dat je er bent.

De Samenlopers (acht kerkgenootschappen rondom AZC) hebben een bijeenkomst gehouden om hun achterban en vrijwilligers bij te praten over de stand van zaken. Het COA heeft één en ander uitgelegd over de huidige stand van zaken en er konden vragen worden gesteld. Ook de vertegenwoordigers van de activiteiten hebben verteld wat ze doen, welke middelen ze daarvoor inzetten en wat het werk met deze mensen met henzelf doet. Veelal rijke ontmoetingen… zoals de Emmaüsgangers hebben ervaren. Het is bijzonder te zien hoe we vanuit verschillende genootschappen elkaar vinden en vasthouden en zegen op ons werk ervaren. Onder de indruk waren we van het verhaal van F. Zij vertelde haar vluchtverhaal, over haar verblijf in het AZC en hoe het nu is om als statushouder te wonen in Rijswijk. Heel persoonlijk heeft ze verteld hoe christenen haar hebben ondersteund en hoe ze de liefde van God in haar hart heeft gevonden. Een vraag: “Hoe is het met je?” kan zoveel teweegbrengen. We zijn onder de indruk van haar verhaal en zullen haar blijven volgen en daar waar nodig bijstaan. F. en nog andere dames hadden lekkere hapjes gemaakt. Het was een goed samenzijn. En we lopen verder samen op, wie weet wie we ontmoeten…

informatie

Het COA heeft ons gevraagd om te zoeken naar klassenassistenten Nederlands, op de dinsdag- en donderdagmorgen. Kunt u één van de ochtenden, al is het één keer in de maand of in de twee weken.
Laat het me weten….
Ook zijn de vier fietsenreparateurs op zoek naar versterking. Frequentie is af te stemmen; het repareren vindt plaats op donderdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur.
Info bij Leendert Verzijden, tel.: 06 2241 3825

Diaconaal werker,
Therese van Kampen

Diaconale viering 25 februari
Benedictus en Bernadettekerk.
In deze gezamenlijke viering hebben we aandacht besteed aan het project Vidam (vrolijk, in het Hongaars). Deze groep contactclowns gaan elk jaar op eigen kosten naar Transsylvanië, het Hongaarssprekende deel van Roemenië. Ze hebben daar contacten en zodoende komen ze op plekken waar anderen aan voorbijgaan.
Ze ontmoeten veel verdriet, armoede en achterstand.
Ze proberen contact te maken met mensen met een beperking of met dementie. In de dienst vertelden ze hoe dat in zijn werk gaat, maar ook wat het met hen doet. Als ze iets van leven ontdekken in ogenschijnlijk levenloze gezichten en lichamen.
We hebben dat naast het Bijbelverhaal van de man bij het bad van Bethesda geplaatst, Johannes 5. Het was goed om bij elkaar te zijn.
In de dienst zelf is 712 euro opgehaald.