Collecte / Gaven

Collectedoel  voor 2, 9 en 16 februari
Inmiddels zijn we, zoals u hebt kunnen ervaren, gestart met de maandthema’s  bij de diaconale  collectedoelen.

Het diaconale thema voor februari is Charilove.
U vindt een bijdrage van Ruud Poortier over Charilove elders op deze website.

Ook dit thema willen we aandacht geven door middel van een presentatie en informatiemateriaal. De folders en het informatiemateriaal zullen neergelegd worden op de daartoe bestemde plekken.

Om u beter te betrekken bij het goede werk van Charilove  hebben we  het bestuur van Charilove bereid gevonden om ons via een presentatie een inkijkje  te geven in al het goede werk dat deze stichting doet in Nigeria.

Op 2 februari zal Ruud Poortier  in de Oude Kerk na de dienst een presentatie verzorgen over het werk van Charilove.  Op 9 of 16 februari zal er een presentatie verzorgd worden in de Nieuwe Kerk, eveneens na afloop van de dienst.

We hebben voor elke maand een nieuw thema gekozen van de doelen waarmee de diaconie en onze kerkgemeenschap verbonden zijn. In maart is het thema Don Bosco.

charilove 1charilove 2

 

zonder papier

Collectedoel op 23 februari is: Mensen zonder papieren.
In Nederland zijn er mensen  zonder papieren. Het zijn mensen van wie het asielverzoek is afgewezen of arbeidsmigranten. Soms zijn er andere redenen waarom zij hier verblijven.  Mensen kunnen vaak  niet terug naar het land waar ze vandaan komen omdat de situatie in hun land te onveilig is of omdat ze ziek zijn, of omdat dat land hen niet wil toelaten. Soms spelen er andere zaken. Kerken  zijn vaak een van de weinige plekken waar naar hen geluisterd wordt. Er zijn diverse projecten gestart om met hen op te trekken en mogelijkheden te zoeken om toch een toekomst te ontdekken in het land waar ze vandaan komen, een ander land of toch in Nederland. Mensen in deze situatie hebben vaak geen inkomen want ze mogen niet legaal werken, en vaak ook geen behoorlijk onderdak of dagelijks een maaltijd. Om hen te helpen te overleven en  een plan voor hun toekomst te vinden vragen we uw steun bij deze collecte.
koken