Collecte / Gaven

zondag 29 oktober
zesde zondag van de herfst
1e inzameling: Maatschappelijk hulpbetoon
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de ondersteuning van medemensen in Rijswijk die diep in de financiële problemen zitten. Vaak door een samenloop van omstandigheden, soms door onvermogen. Als diakenen proberen we door financiële hulp en praktische ondersteuning mensen weer perspectief te bieden. Principes hierbij zijn respect en gelijkwaardigheid. Dank u voor uw bijdrage.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

zondag 5 november
zevende zondag van de herfst
1e inzameling: Hospice Het Vliethuys – liefdevol omarmen

Hospice hand in hand.v1Als bij een vergevorderde ziekte het levenseinde nadert, worden de nog gegeven dagen van grote waarde. Elk mensenleven is kostbaar en goede en liefdevolle verzorging tot het einde toe belangrijk. Dat is helaas niet altijd thuis mogelijk. Het hospice Het Vliethuys is een ‘bijna thuis-huis’ waar aandacht, zorg en pijnbestrijding centraal staan. Je bent er geen patiënt, maar gast. De gasten kunnen nog genieten van een huiselijke omgeving, van de tuin of van een laatste wens die vrijwilligers in vervulling brengen. Graag willen we deze collecte bestemmen voor hospice Het Vliethuys.
Een goede kijk biedt ook de website: www.hetvliethuys.nl.
Op maandagmiddag 27 november om 14.15 uur is er een informatiemiddag.
Vooraf aanmelden op 070 3401315 of per e-mail.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

zondag 12 november
achtste zondag van de herfst
1e inzameling: Mantelzorg Rijswijk
Zorgen voor een dierbare die chronisch ziek of gehandicapt is, kan mooi en waardevol zijn. Dit neemt niet weg dat het zwaar kan zijn, emotioneel en lichamelijk. Bovendien kunnen er bij mensen die zorgen ook vragen ontstaan. De vier consulenten van Mantelzorg van Welzijn Rijswijk zijn er om, als u een zorgtaak heeft, te adviseren en een luisterend oor te bieden. U kunt met uw persoonlijke vragen bij hen terecht, telefonisch, of tijdens een afspraak.
Mantelzorg Rijswijk organiseert themabijeenkomsten en een maandelijks Alzheimer café in Stervoorde, een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en naaste bekenden. De collecte is deze zondag voor de organisatiekosten van Mantelzorg Rijswijk.
Heeft u een vraag?
Mail naar: mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl of bel 7579200. Website: www.welzijn-rijswijk.nl/mantelzorg. Alzheimer café: iedere laatste dinsdag van de maand in Stervoorde, aanvang 19.30 uur.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 19 november
negende zondag van de herfst
1e inzameling: ZWO Project Bethsaida gezondheidszorg in Tanzania
De gezondheidszorg in Tanzania, Oost-Afrika is niet hetzelfde als die in Nederland. Er is veel kennis, maar vaak ontbreekt het aan faciliteiten of middelen. Patiën-ten moeten zelf naar de medische centra toe komen of door familie gebracht worden. Lukt dat niet, dan is er geen verzorging. Voormalig verpleeghuis-directeur Els de Quant zette samen met een lokale arts een zieken-huis en een thuiszorgorganisatie op in het arme, uiter-ste noorden van Tanzania. Patiënten kunnen hier onder meer naar een consultatiebureau, verloskamers en een polikliniek. Sommigen lopen maar liefst drie dagen om het centrum te bereiken! Artsen en verpleegkundigen werken graag in het ziekenhuis, maar er is nu een tekort aan de noodzakelijke medicijnen. Uw bijdrage wordt bestemd voor wat er het meest dringend nodig is.

Bethsaida Consultatie

Bethsaida

De verpleegkundigen en artsen dragen ook zorg voor de allerkleinsten. Meer informatie is te vinden op www.bethsaidachd.org
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

zondag 26 november
tiende zondag van de herfst
1e inzameling: Inloophuis Haaglanden
De Stichting Inloophuis Haaglanden biedt een ontmoetingsplek aan mensen die kanker hebben of hebben gehad. Het Inloophuis is óók bedoeld voor partners, ouders en kinderen van mensen met kanker. In een beschutte omgeving krijgen zij de gelegenheid weer even op adem te komen en ‘bij te tanken’. Het Inloophuis bevindt zich in een hoekwoning in het Wateringse Veld en organiseert regelmatig lezingen en activiteiten. Ook bieden de gastvrouwen een luisterend oor. De collecte is deze zondag voor het Inloophuis bestemd.
Meer info en adres is te vinden op: www.inloophuishaaglanden.nl

????????????????????????????????????

Wekelijks is er een inloop-atelier bij Inloophuis Haaglanden. Elke donderdag van 13.30-15.30 uur ben je welkom om creatief bezig te zijn. Creatieve expressie kan helpen om uitdrukking te geven aan gevoelens en gedachten die ontstaan tijdens perioden van ziekte en behandelingen en daarna.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.
Uw gaven in de zendingsbussen worden gebruikt voor ondersteuning van de uitgezonden medewerkers.