Collecte / Gaven

 Zondag 31 maart
vierde zondag van de veertigdagentijd
1e inzameling: Milieuvriendelijker koken en stoken in Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika gebruikt meer dan de helft van de inwoners brandhout of kolen om te koken en hun huis te verwarmen. Bij het stoken van kolen komt veel rook en andere vervuiling vrij. Veel mensen hebben daardoor last van infecties aan ogen en luchtwegen. NOVA (Navorsing & Ontwikkeling vir die Voorkoming van Armoede) introduceert alternatieven die goed zijn voor mens en milieu: 
 
eerste inzameling 31 maart
1. De Basa Magogo-methode: een efficiënte manier van verbranding bij het koken.  Het is een andere techniek om kolen aan te steken waardoor het vuur van boven naar beneden brandt in plaats van beneden naar boven. De voordelen zijn enorm. Veel minder rookontwikkeling en productie van schadelijke stoffen. Vooral vrouwen en kinderen hebben daardoor minder last van infecties aan de ogen en de luchtwegen.
2. Biogasprogramma: koken op organisch afval en uitwerpselen van koeien. NOVA is bezig met de ontwikkeling van biogasinstallaties die in de regio zelf gemaakt en onderhouden kunnen worden.
3. Elektriciteitsverbruik verminderen: NOVA stimuleert mensen zuiniger met energie om te gaan om het elektriciteitsverbruik met 10 procent te kunnen verminderen.
4. Verbetering houtovens: de biomassa-ovens van NOVA verbranden de brandstof schoner en efficiënter door een bepaalde vergassingstechniek. De brandstof moet lokaal beschikbaar zijn, zowel in de stad als op het platteland, zoals tuinafval, zaagsel, mest of ander afval.
Website: kerkinactie.nl/projecten/ milieuvriendelijker-koken-en-stoken
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 7 april
vijfde zondag van de veertigdagentijd
1e inzameling: Haags Straatpastoraat
De Stichting Straatpastoraat Den Haag biedt pastorale ondersteuning en geestelijke zorg aan mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. De drie straatpastors fungeren als vertrouwenspersoon,

 
eerste inzameling 7 april
 
klankbord, vraagbaak en desgevraagd adviseur en begeleider m.b.t. de meest diverse levensvragen en praktische problemen. De straatpastors doen hun werk niet vanuit een kerk, een kantoor of een (eigen) locatie, maar zij kiezen voor ‘professionele nabijheid’: zoveel mogelijk dáár zijn waar de ‘straatmensen’ zich bevinden: de straten, de pleinen, de parken, de duinen, maar ook de locaties van maatschappelijke dag- en nachtopvang en inloopplekken. Regelmatig worden mensen ook bezocht in instellingen als het ziekenhuis, een verpleeghuis, de psychiatrie of de gevangenis.
Website: straatpastoraatdenhaag.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven. 
 
 
Zondag 14 april
zesde zondag van de veertigdagentijd
1e inzameling: Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.
In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Draag bij aan de collecte, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven. 

Witte Donderdag 18 april
Avondmaalscollecte 

Goede Vrijdag 19 april
(geen collecte) 

Stille Zaterdag 20 april
(geen collecte) 

Zondag 21 april
Pasen
1e inzameling: Versterk de kerk in Pakistan
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?eerste inzameling 21 april
Website: kerkinactie.nl/projecten/theologisch-onderwijs-van-
zondagsschool-tot-doctoraalstudie
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven. 

Zondag 28 april
Tweede zondag van Pasen
1e inzameling: MAF stichting Mission Aviation Fellowship
Niemand mag onbereikbaar zijn. MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens in de wereld een vliegtuig op om te helpen. Al meer dan 65 jaar zijn de MAF-vliegtuigen een uitkomst voor mensen in nood: zo kunnen hulpgoederen en medici snel op de plek zijn waar de nood het hoogst is. MAF vliegt o.a. voor Flying Doctors, Verenigde Naties (VN), Rode Kruis, Dorcas, Tear en Unicef.

Photo copyright: Richard Hanson (0793 908 1208) Twin Otter at Tekin airstrip to resupply Oksapmin High School at Tekin. MAF PNG 0307. 13.3.07

 
De familie Rodenburg, Rembrand, Margreet en dochters Liza en Thirza uit Rijswijk, is in 2013 voor de MAF uitgezonden naar Oeganda. Rembrand is piloot voor de MAF.
Meer informatie: maf.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.