Collecte / Gaven

Zondag 30 juni
tweede zondag van de zomer
1e inzameling: Stichting vrienden van Vluchtelingenwerk Rijswijk ‘Noodfonds’
De doelstelling van de stichting is het tijdelijk en incidenteel ondersteunen van vluchtelingen, asielzoekers en uitgeprocedeerden, die in een schrijnende situatie zijn beland. De steun wordt alleen maar gegeven als andere instanties zoals gemeente, de sociale dienst of de Rijswijkse kerken niet, nog niet of niet meer financiële steun kunnen geven en er geen andere voorliggende voorziening is. Er wordt steun verleend op individuele basis. Deze steun is altijd tijdelijk van aard. Ter overbrugging kan ook financiële steun worden verleend in de vorm van een lening. Ook is er enkele malen meegefinancierd in de reiskosten van nareizende gezinsleden (gezinshereniging).
Ook heeft het Noodfonds in 2018 met een bedrag – in dit geval € 480,00 –  enige vakantieactiviteiten voor vluchtelingenkinderen in de zomervakantie mogelijk gemaakt.
Website: vriendenvanvluchtelingenwerkrijswijk.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 7 juli
derde zondag van de zomer
1e inzameling: Vakantiepret voor kinderen in armoede
eerste inzameling 7 juliMaar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Als hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blijven zij achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland 
bestrijden, bijvoorbeeld met de Actie Vakantietas. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.
Deze collecte is bestemd voor de bestrijding van armoede onder kinderen en voor andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee? Meer informatie is te vinden op kerkinactie.nl/vakantietas
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 14 juli
vierde zondag van de zomer
1e inzameling: Koffie met inhoud in Rijswijk
Elke donderdagochtend vanaf 10.00 uur staat voor iedereen de koffie klaar aan de Piet van Vlietlaan 4. Sinds mei 2017 zijn Lina Balah en Therese van Kampen hier aanwezig voor wie zin heeft in koffie en een ontmoeting. Dat blijkt in een behoefte te voorzien want inmiddels komt er een vaste kern van zo’n 12 personen wekelijks bij elkaar. Dit in een wisselende samenstelling want er komen ook iedere week weer nieuwe mensen een kijkje nemen. De gemeente Rijswijk heeft belangeloos de locatie  ter beschikking gesteld. De deelnemers nemen vaak een kleine bijdrage mee in de vorm van een koek of andere zelfgebakken lekkernijen. Bijzonder is dat er zoveel diverse mensen op bezoek komen, mensen met een Arabische afkomst, Nederlandse afkomst, mensen vanuit allerlei gelovige achtergronden, zowel mannen als vrouwen en van alle leeftijden door elkaar. Er is een ongedwongen sfeer. eerste inzameling 14 juliEr komen mensen zelf spontaan met nieuwe activiteiten om met elkaar te gaan doen. Zo wil iemand heel graag gaan wandelen naast deze uurtjes. Als er behoefte is vanuit de deelnemers aan een 1-op-1-gesprek, dan is dit ook mogelijk.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 21 juli
vijfde zondag van de zomer
1e inzameling: Leven in Laak
Leven in Laak is de jonge pioniersplek van de Protestantse Kerk in het stadsdeel Laak, een interculturele jonge kerk van de wijkcombinatie Kerk-in-Laak/Marcuskerk. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Bij deze activiteiten is iedereen welkom, wat de achtergrond ook is. Er zijn twintigers, dertigers, wat veertigers, jonge gezinnen, singles uit allerlei culturen die meedoen. Actief bezig zijn, verdieping en gezelligheid staan centraal. Kernwoorden daarbij zijn geloof, ontmoeting, gastvrijheid, kleur, actie en duurzaamheid. De roeping van Leven in Laak is: Jezus volgen met elkaar, omzien naar elkaar én naar de wijk. Gods liefde handen en voeten geven op een bij Laak passende en nieuwe manier zodat mensen betrokken worden en iets van Christus gaan merken. Voor meer informatie over de pioniersplek Leven in Laak en een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd zie de website: leveninlaak.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 28 juli
zesde zondag van de zomer
1e inzameling: Because We Carry
Via de stichting Because We Carry gaan er wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vluchtelingen te helpen. Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van BWC ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen.
eerste inzameling 28 juliBecause We Carry heeft de goedkeuring van de UNCHR en men werkt dagelijks intensief samen met andere hulporganisaties, zoals o.a. Movement On The Ground en The Giving Food Truck. De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring; elke gedoneerde euro komt zo rechtstreeks bij zijn doel terecht. Ons gemeentelid Thea van Unen is van 16 – 23 juni in Lesbos geweest om te helpen. Voor meer informatie zie het kerkblad van 31 mei blz. 21 of de website: becausewecarry.org
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 4 augustus
zevende zondag van de zomer
1e inzameling: Exodus, hulp na detentie
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Zuid-Holland heeft eerste inzameling 4 augustusExodushuizen in Leiden, Den Haag en Rotterdam. Er wordt een combinatie van opvang en begeleiding geboden aan ex-gedetineerden die niet over een eigen huisvesting beschikken. Naast drie grote moederhuizen zijn er in de genoemde huizen ook kleinschalige ‘Doorstroomhuizen’. In veel gemeenten biedt Exodus  ambulante begeleidingstrajecten aan. Ook in deze vorm van begeleiding wordt uitgegaan van de persoonlijke benadering en het individuele maatwerk die kenmerkend zijn voor het werk van Exodus. Exodus Zuid-Holland wordt ondersteund door een trouwe poule vrijwilligers die als maatje, huisvrijwilliger of arbeidscoach een belangrijke rol spelen richting deze cliënten. Ze geven op een bijzondere en persoonlijk betrokken manier aandacht, zorgen voor gezelligheid, praktische hulp en voor contact met de ‘gewone’ buitenwereld. Zie ook de website: exoduszuidholland.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 11 augustus
achtste zondag van de zomer
1e inzameling: Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij  groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school eerste inzameling 11 augustusniet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Er wordt huiswerkbegeleiding gegeven en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken.

Ook wordt bijbelonderwijs gegeven en geholpen bij  het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Zie de website: https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 18 augustus
negende zondag van de zomer
1e inzameling: East African Care
In augustus 2004 is de stichting East African Care opgericht. De stichting financiert kleinschalige projecten in Kenia. Ze zijn actief in Kwale County, de kuststrook tussen Mombasa en Tanzania. Sinds 2004 zijn er meer dan 50 waterputten en latrines eerste inzameling 18 augustusovergedragen aan scholen en dorpsgemeenschappen. East African Care helpt waar nodig, soms met het opknappen van huizen of het betalen van medicijnen en ziekenhuisrekeningen. Elke euro die binnenkomt is welkom en wordt uitgegeven aan de projecten in Kenia. In Nederland wordt alleen met vrijwilligers gewerkt. De coördinator ter plaatse, Suleiman Mwakoja, rapporteert wekelijks over de voortgang van de projecten en de stichting bezoekt de projecten in Kenia jaarlijks zelf (natuurlijk op eigen kosten).
Meer informatie: eastafricancare.org
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 25 augustus
tiende zondag van de zomer
1e inzameling: Weggeefwinkel Rijswijk
De Diaconie heeft samen met anderen de Weggeefwinkel Rijswijk opgericht.  In de Weggeefwinkel maken 30 vrijwilligers het mogelijk dat 1000 personen met een inkomen op of onder het minimum goed gekleed kunnen gaan  en hun noodzakelijke huisraad kunnen aanvullen. Soms kan er in een noodsituatie een heel huis worden ingericht. De spullen worden gedoneerd door mensen die ze over hebben. Omdat er via het werk van de weggeefwinkel weinig geld binnen komt is men afhankelijk van donaties en subsidies. De Weggeefwinkel vindt u in de Ottoburg, Esdoornstraat 3A, eerste etage.
Meer informatie: weggeefwinkelrijswijk.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.