Collecte / Gaven

zondag 4 februari
vijfde zondag na Epifanie
1e inzameling: Bevrijding Kindslaven in Ghana
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit.
eerste inzameling 4 februariHun bazen behandelen hen als slaven. Challenging Heights, partner van Kerk in Actie, bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Helpt u ook mee? Meer informatie via www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

zondag 11 februari
zesde zondag na Epifanie
1e inzameling: Stichting Urgente Noden Rijswijk
Soms komen mensen in situaties terecht waarbij extra financiële hulp nodig is. Er zijn dan niet altijd regelingen waarop zij een beroep kunnen doen. Voor deze mensen is er de particuliere Stichting Urgente Noden (SUN) Rijswijk. SUN Rijswijk is een stichting met een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat. De stichting gaat plaatselijke, regionale, landelijke, kerkelijke en particuliere liefdadigheidsinstellingen en fondsen benaderen en zal namens de fondsen die geld aan de stichting hebben toevertrouwd, optreden. Ook gaat de stichting aan de slag om subsidies, sponsoren en donaties te werven van organisaties, bedrijven of particulieren.
2e inzameling: Pioniersplekken o.a. in Nieuw Vennep
Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente van ongeveer 250 mensen. tweede inzameling 11 februariDe dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk. De contacten met statushouders in de wijk is aanleiding om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Crosspoint en andere pioniersplekken, die de Protestantse Kerk van harte ondersteunt. Meer informatie via www.pkn.nl

zondag 18 februari
eerste zondag van de veertigdagentijd
1e inzameling: Met je kinderen op de vlucht
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht bevinden zich veel moeders
met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaavallei in Oost-Libanon.
Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. eerste inzameling 18 februariOnder erbarmelijke
omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te
beschermen. De organisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities),
partner van Kerk in Actie, ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Met deze collecte steunt u de noodhulpprojecten van Kerk in Actie zoals het werk van IOCC in Libanon.
Meer informatie via www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 25 februari
tweede zondag van de veertigdagentijd
1e inzameling: VIDÁM-contactclowns
Dagelijks oefenen ze allemaal diverse beroepen uit, verrichten vrijwilligerswerk, runnen een huishouden. Maar als ze een rode neus opzetten, een wat vreemd uitziend bij elkaar gezocht net niet passend pak aantrekken, doen ze hun werk als contactclown. Ze spelen regelmatig op meerdere plaatsen in Nederland in verzorgingstehuizen, woonprojecten voor mensen met dementie of huizen voor kinderen met verstandelijke beperkingen. Voor deze mensen is contact niet vanzelfsprekend. De contactclown wil interactie bevorderen en isolement voorkomen door intensief en vrolijk contact. Ze hebben allemaal met succes een clownsopleiding afgerond en de meesten volg(d)en extra trainingen en cursussen. De VIDÁM-contactclowns spelen individueel of samen in tehuizen in Nederland. Ze schuwen het evenmin om in de trein aan de slag te gaan en in de centra van meerdere plaatsen kunt u ze ook tegenkomen. En ze spelen in Roemenië. In 2018 gaan ze voor de vierde keer naar dat mooie land.
De VIDÁM-contactclowns reizen voor eigen rekening en doen meerdere plaatsen aan waar ze spelen voor ouderen, zieken, (wees)kinderen en hulpbehoevenden. En ook zijn ze op straat te zien.
Voor mensen in ieder geval die één ding gemeen hebben: ze genieten van de extra aandacht van een achttal Nederlandse contactclowns die wat vrolijkheid (VIDÁM) brengen.