Collecte / Gaven

Zondag 15 juli
vierde zondag van de zomer
1e inzameling: Mantelzorg Rijswijk
Mantelzorgers vervullen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. De gemeente Rijswijk vindt het belangrijk om mantelzorgers die zorgen voor een Rijswijker te ondersteunen en te waarderen.

eerste inzameling 15 juli.v3
Welzijn Rijswijk heeft de opdracht gekregen deze ondersteuning te organiseren. De mantelzorgconsulenten van Welzijn Rijswijk bieden advies en ondersteuning daar waar nodig: ze denken mee en helpen je op weg, waarbij de mantelzorger altijd zelf de regie houdt. Een praktische tip of een luisterend oor, soms kan het net even het verschil maken. Welzijn Rijswijk brengt een aantal keren per jaar een mantelzorgnieuwsbrief uit, er worden themabijeenkomsten georganiseerd, maandelijks is er een Alzheimercafé en er is de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek, thuis of op locatie. Ook wordt er gewerkt met vrijwilligers die de zorg tijdelijk overnemen, zodat mantelzorgers even hun handen vrij hebben. Welzijn Rijswijk is onafhankelijk en de dienstverlening is gratis. Voor alle mantelzorgvragen of informatie bent u van harte welkom!
Website: www.welzijn-rijswijk.nl/mantelzorg
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 22 juli
vijfde zondag van de zomer
1e inzameling: Sociale Kruidenier Den Haag
Het uitgangspunt van deze sociale supermarkt is: uit de armoede door zelf te kiezen. Mensen in armoede verdienen kwaliteit en keuzevrijheid bij het verkrijgen van hun dagelijkse boodschappen. Daar hebben zij recht op als zelfstandig en weerbaar burger. Daarom zijn STEK, Stichting voor stad en Kerk en Voedselbank Haaglanden de pilot Kies! Sociale supermarkt begonnen. In deze pilot parkeert vanaf december 2017 een rijdende winkelwagen in de buurten van Den Haag Zuidwest (stadsdelen Escamp en Loosduinen) met zowel pakketten van de voedselbank als (op den duur) aanvullende producten. De huidige uitdeelpunten van de voedselbank in de wijken Bouwlust, Vrederust en Loosduinen worden hierbij betrokken.

eerste inzameling 22 juli.v3

Behalve dat klanten zelf hun boodschappen kunnen kiezen, ontvangen vrijwilligers ze met een kopje koffie en een gesprek waarin klanten ondersteund worden hun dromen achterna te gaan. Daarbij gaat het over wat kan en wat positief is, niet over wat niet kan. Er wordt naar de mogelijkheden gekeken, zodat ze uiteindelijk uit de armoede komen en een beter leven krijgen.
Website: www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 29 juli
zesde zondag van de zomer
1e inzameling: Don Bosco Rijswijk
Op een steenworp afstand van Den Haag ligt multicultureeleerste inzameling 29 juli.v3 centrum Don Bosco Rijswijk, al 55 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Prachtig gelegen met het groen van Den Burgh als decor. De unieke locatie biedt stilte, ruimte, rust en natuur, te midden van een park met een vijver en een kinderboerderij. Bij Don Bosco Rijswijk zien ze groei en ontwikkeling als een samenspel tussen generaties die elkaar helpen. De volwassenen leven de eigen waarden en normen voor en dragen deze over op de kinderen. Daarbij krijgen zij allerlei reacties en initiatieven van de kinderen terug, die hen weer inspireren en activeren. Het jaarlijkse Vakantiebos is hier een goed voorbeeld van: als kind start je als deelnemer en veel van hen komen later als begeleider terug. En zo is het cirkeltje weer rond! Er is zoveel leuks te doen bij Don Bosco Rijswijk. Een greep uit het activiteitenaanbod: koken met sterren, musical, judo, lekker buitensporten, films kijken of gewoon chillen… Kortom, Don Bosco Rijswijk is een veilige plek waar kinderen en jongeren plezier kunnen hebben, maar waar ook een luisterend oor geboden wordt.
Website: www.donboscorijswijk.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 5 augustus
zevende zondag van de zomer
1e inzameling: Koninklijke PIT Pro Rege
Stichting Koninklijke PIT Pro Rege ontstond in 2009 uit een samenvoeging van de vereniging Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege (KNMB, sinds 1874) met stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT, sinds 1947). De doelstelling van PIT Pro Rege is aandacht vragen voor én verbeteren van het welzijn van militairen in de

eerste inzameling 5 augustus.v3
Nederlandse samenleving. In de loop van de tijd is men meer aandacht gaan geven aan de welzijnsbehoeften van veteranen en hun partners. Sinds 2014 werkt men onder de naam ‘Hulp voor Helden’, om duidelijk te maken wat de kern van het werk inhoudt. Militairen en veteranen zijn helden, die zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid en vrede in de wereld. PIT Pro Rege organiseert o.a. teken- en schilderworkshops voor veteranen met stressgerelateerde klachten. Men heeft gezorgd voor ECHOS Homes, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar militairen terecht kunnen voor gezelligheid en ontspanning. Voor veteranen zijn er 16 ontmoetingscentra (VOC) in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Verder maakt men zich sterk voor het gratis verstrekken van de krijgsmachtbijbel (een zakbijbel die in de borstzak van het uniform past) en een hulphond voor veteranen met PTSS. Voor meer activiteiten zie de website: www.pitprorege.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 12 augustus
achtste zondag van de zomer
1e inzameling: School voor dove en gehandicapte kinderen in Kameroen
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in eerste inzameling 12 augustus.v3Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bij voorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping van de school is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Geef, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen.
Website: www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 19 augustus
negende zondag van de zomer
1e inzameling: Stichting Leergeld Rijswijk
Op dit moment leven in Nederland ongeveer 378.000 kinderen in armoede. Dat is 1 op de 9 kinderen. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. Stichting Leergeld wil deze kinderen helpen. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Meer informatie: www.leergeld.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 26 augustus
tiende zondag van de zomer
1e inzameling: Leven in Laak
Leven in Laak is de jonge pioniersplek van de Protestantse Kerk in het stadsdeel Laak, een interculturele jonge kerk van de wijkcombinatie Kerk-in-Laak/Marcuskerk. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Bij deze activiteiten is iedereen welkom, wat de achtergrond ook is. Er zijn twintigers, dertigers, wat veertigers, jonge gezinnen, singles en eerste inzameling 26 augustus.v3allerlei culturen die meedoen. Actief bezig zijn, verdieping en gezelligheid staan centraal. Kernwoorden daarbij zijn geloof, ontmoeting, gastvrijheid, kleur, actie en duurzaamheid. De roeping van Leven in Laak is: Jezus volgen met elkaar, omzien naar elkaar én naar de wijk. Gods liefde handen en voeten geven op een bij Laak passende en nieuwe manier zodat mensen betrokken worden en iets van Christus gaan merken. Voor meer informatie over de pioniersplek Leven in Laak en een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd zie de website: www.leveninlaak.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.