Collecte / Gaven

Het thema voor de maand januari is armoede in Nederland

We hebben daarvoor als diaconaal  collectedoel de Voedselbank  gekozen.

De voedselbanken zijn regelmatig in het nieuws speciaal  in deze  coronaperiode.
De aanloop van nieuwe klanten is groot en het aanbod groeit niet zomaar mee.
In onze gemeente is goede aandacht voor de voedselbank, het is al enige tijd het doel van de avondmaalscollecte.  Deze collecte is in de afgelopen periode niet meer gehouden. Daarom is extra aandacht nodig. De Voedselbank Haaglanden, waar Rijswijk bij is aangesloten, wordt geheel vormgegeven door vrijwilligers.
Elke week weer wordt voedsel opgehaald bij veilingen,  grote winkelbedrijven of soms komen deze dat zelf aanleveren.  Het wordt gesorteerd en in kratten verpakt en vervolgens aangeleverd bij de verschillende uitdeelpunten zoals in Rijswijk in de Benedictus en Bernadettekerk.
De voedselbank is ook een protest tegen het groeien van het  aantal arme gezinnen in Nederland. Ondersteuning vanuit de overheid is daarom niet vanzelfsprekend. De voedselbanken moeten geen excuus worden voor slecht beleid. Inmiddels wordt er wel samengewerkt omdat het uiteindelijk om de mensen gaat die we geen honger willen laten lijden. Helaas zijn de voedselbanken nog wel even nodig.
We hopen dat u gul wilt geven zodat ze voedsel kunnen blijven geven aan iedereen die een beroep op de Voedselbank moet doen.
vadercentrum

Het vadercentrum maakte gratis mondkapjes voor de klanten van de voedselbank

voedselkratten

De kratten met voedsel zoals ze wekelijks worden uitgedeeld

24 januari is het diaconale doel van de collecte: Sirkelslag.

We vinden het als gemeente belangrijk dat we er kunnen zijn voor iedereen, voor ouderen, jongeren en kinderen. Jongeren  moet je op een aantrekkelijke manier bij het geloof en de gemeente betrekken. Daarvoor heeft de jongerenorganisatie van de protestantse kerk  bijvoorbeeld het spel Sirkelslag ontwikkeld.
Het spel Sirkelslag wordt elk jaar georganiseerd. Een leuke manier om jongeren bij het geloof te betrekken. Het is een interactief spel waarbij jongerengroepen met elkaar in contact staan. Geef, zodat de kerk nieuwe vormen kan blijven ontwikkelen voor jongeren binnen- en buiten de kerk.
Sirkelslag

 

Als u de collecten die door Kerk in Actie worden  georganiseerd met een bankoverschrijving wilt steunen kunt u dat rechtstreeks doen door een bedrag over te maken aan:
Kerk in Actie:  NL89 ABNA 0457 457457
met vermelding van het doel, bijv. Sirkelslag

Voor de Voedselbank kunt u geld overmaken aan de
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk:
NL30 INGB 0000 121312