Collecte / Gaven

Zondag 2 juni
zevende zondag van Pasen
1e inzameling: Don Bosco Rijswijk
Don Bosco Rijswijk is een Multicultureel Jeugdcentrum met jeugdactiviteiten, schoolse opvang (TSO/BSO) en zalenverhuur, gericht op Rijswijk en Den Haag. Met instuifdagen tijdens de schoolvakanties en het Vakantiebos in de grote schoolvakantie. Het centrum beschikt over veel faciliteiten binnen en buiten, waardoor het zeer geschikt is voor jeugd, groepen, en familiefeesten.
eerste inzameling 2 juniBij Don Bosco Rijswijk zien ze groei en ontwikkeling als een samenspel tussen generaties die elkaar helpen.
De volwassenen leven de eigen waarden en normen voor en dragen deze over op de kinderen. Daarbij krijgen zij allerlei reacties en initiatieven van de kinderen terug, die hen weer inspireren en activeren. Het jaarlijkse Vakantiebos is hier een goed voorbeeld van: als kind start je als deelnemer en veel van hen komen later als begeleider terug. En zo is het cirkeltje weer rond! Er is zoveel leuks te doen bij Don Bosco Rijswijk. Een greep uit het activiteitenaanbod: de kookclub, sport fit, streetdance, Yawaro judo, balletstudio, … . Kortom, Don Bosco Rijswijk is een veilige plek waar kinderen en jongeren plezier kunnen hebben, maar waar ook een luisterend oor geboden wordt. Website: www.donboscorijswijk.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.
 

Zondag 9 juni
Pinksteren
1e inzameling: Leven in Laak
Leven in Laak is de jonge pioniersplek van de Protestantse Kerk in het stadsdeel Laak, een interculturele jonge kerk van de wijkcombinatie Kerk-in-Laak/Marcuskerk. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Bij deze activiteiten is iedereen welkom, wat de achtergrond ook is. Er zijn twintigers, dertigers, wat veertigers, jonge gezinnen en singles eerste inzameling 9 juniuit allerlei culturen die meedoen. Actief bezig zijn, verdieping en gezelligheid staan centraal. Kernwoorden daarbij zijn geloof, ontmoeting, gastvrijheid, kleur, actie en duurzaamheid. De roeping van Leven in Laak is: Jezus volgen met elkaar, omzien naar elkaar én naar de wijk. Gods liefde handen en voeten geven op een bij Laak passende en nieuwe manier zodat mensen betrokken worden en iets van Christus gaan merken. Voor meer informatie over de pioniersplek Leven in Laak en een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd zie de website: www.leveninlaak.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.
 

Zondag 16 juni
Trinitatis
1e inzameling: Bethsaida gezondheidszorg in Tanzania
De gezondheidszorg in Tanzania, Oost Afrika is niet hetzelfde als die in Nederland. Er is veel kennis, maar vaak ontbreekt het aan faciliteiten of middelen. Bethsaida is een Gezondheidscentrum in het Maragebied in het noorden van Tanzania. De meeste patiënten zijn erg arm.
eerste inzameling 16 juniDe bevolking leeft van het houden van klein pluimvee en vee en van de visvangst. Veel mensen hebben ook hun eigen groentetuintje waar ze cassave en andere groenten verbouwen voor eigen gebruik en verkoop op de markt. Ongeveer 50% van alle inwoners is jonger dan 17 jaar, 47% heeft een leeftijd tussen 17 en 65 jaar en slechts 3% is ouder dan 65 jaar.
Voormalig verpleeghuisdirecteur Els de Quant zette samen met een lokale arts Bethsaida op, een ziekenhuis en een thuiszorgorganisatie. Patiënten kunnen hier onder meer naar een consultatiebureau, verloskamers en een polikliniek. Artsen en verpleegkundigen werken graag in het ziekenhuis, maar er is een tekort aan vele noodzakelijke middelen. Uw bijdrage wordt bestemd voor wat er het meest dringend nodig is.
Meer informatie: www.bethsaidachd.org
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 23 juni
eerste zondag van de zomer
1e inzameling: Steun vluchtelingen in Nigeria
20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in het eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen die zelf ook moeite hebben om rond te komen. De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. De organisatie Justice Peace and eerste inzameling 23 juniReconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk een waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien dankzij JPRM leren lezen en schrijven of lid worden van een spaargroep. Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen. Helpt u mee om christenen en moslims samen te laten optrekken om hun situatie te verbeteren en in actie te komen tegen terreur? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/jprm.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.