Collecte / Gaven

Wie was Don Bosco en wat is Don Bosco?
Don Bosco was een Italiaanse priester, die in de 19e eeuw zijn leven wijdde aan het jeugd- en jongerenwerk en dat uitbouwde tot een wereldwijd netwerk. Hij zorgde ervoor dat ze spelenderwijs leerden, maar ook dat ze zich allemaal gelijk voelden, de een niet beter dan de ander.
Stichting Don Bosco vormt het doel en thema voor de collecte in de maand maart.

Wie kent Don Bosco Rijswijk niet?
Bij de kinderboerderij naast het Rijswijkse bos ligt al 55 jaar multicultureel centrum Don Bosco Rijswijk:  een veilige plek waar kinderen en jongeren plezier kunnen hebben, maar waar ook een luisterend oor geboden wordt. Ook de kinderen van het AZC worden niet vergeten. Elke donderdag worden ze opgehaald met een bus om samen met andere Rijswijkse kinderen te sporten en te spelen. Het jaarlijkse Vakantiebos is ook  een goed voorbeeld: als kind start je als deelnemer en veel van hen komen later als begeleider terug. In de vakanties werken er soms meer meer dan 80 vrijwilligers.
Don Bosco is  voor het organiseren van activiteiten steeds meer afhankelijk van giften en subsidies.
Voor hun goede werk steunt de diaconie hen graag  via de collecten op 1, 8 en 15 maart
 
 don boscobosco 2
 
Wilt u meer weten? We organiseren  voor belangstellenden uit de Protestantse Gemeente en anderen een bezoek in maart aan dit multiculturele centrum. U kunt dan zien wat er met en voor jongeren georganiseerd wordt.  Op donderdag 12 maart om
15.00 uur bent u van harte welkom voor een rondleiding aan het Julialaantje 26. U wordt ontvangen met koffie en thee en u krijgt te zien wat de activiteiten voor de kinderen betekenen. Uiterlijk 16.30 uur is het bezoek afgelopen. Vertrekt u van de Oude Kerk? Daar gaan we om 14.40 uur te voet  weg. Als u vervoer nodig heeft neem dan tevoren even contact op met Hans Dominicus: telefoon 070 390 9902 .

Stichting Invaliden Vakantieweken. (Stichting SIV)
Op 22 en 29 maart collecteren we voor de Stichting Invaliden Vakantieweken.
Het leven is niet altijd makkelijk als je beperkt wordt in doen en laten door een lichamelijke handicap.
Je bent afhankelijk van anderen voor bijna alles.
In 1964 besluiten verschillende diaconieën van de regio Haaglanden, waaronder Den Haag en Rijswijk om vakantieweken te organiseren voor deze mensen met een fysieke beperking.
Ook nu worden  jaarlijks vakantieweken georganiseerd waaraan vele mensen, die anders moeilijk uit huis komen goede herinneringen overhouden. Ook dit jaar gaan ze weer op pad. Regelmatig zijn ook  voor mensen uit Rijswijk deze vakantieweken iets om naar uit te kijken.
De weken worden georganiseerd in aangepaste vakantiehuizen  op een mooie plek in Nederland. Voor drie gasten zijn telkens twee vrijwilligers beschikbaar zodat ieder tot zijn recht kan komen.
De kosten zijn door de intensieve verzorging hoog. Daarom is steun in de vorm van subsidies en bijvoorbeeld onze collecte hard nodig.  Ook zijn vrijwilligers voor de begeleiding van harte welkom.
Over de ervaringen van gasten en vrijwilligers kunt u meer lezen op www.stichting-siv.nl