Collecte / Gaven

Zondag 3 september
elfde zondag van de zomer
Startzondag
1e inzameling: Imkerproject in Vietnam
Wist u dat wij een imker in Rijswijk hebben? De bijenkorven van imkerij Dharma Nectar staan op het Hazepad, in het park bij de Wilhelminaplas. Behalve heerlijke honing maken heeft de heer Hung Nguyen van Dharma Nectar ook een persoonlijke missie. Hij helpt via een stichting jongeren in Vietnam, in Zuidoost Azië. In verschillende weeshuizen verblijven jongeren die de leerplichtige leeftijd voorbij zijn, maar daar zijn gebleven om tegen kost en inwoning te helpen in de tuinbouw, huishoudelijke taken en kinderopvang. De bedoeling is echter om ze in hun eigen levensonder-houd te laten voorzien. Momenteel loopt er in Vietnam een project van imkeropleiders. Als er voldoende opgeleide lokale imkers zijn, dan kunnen die de jongeren in het vak gaan onderwijzen. De stichting heeft goede relaties met PKN-kerken en werft geld van adoptieouders, donateurs en sponsors. De kosten voor de aanschaf van materialen en beschermende kleding voor de jongeren zijn echter nog niet gedekt. Helpt u mee?bijtje.v1
Website: www.swkv.nl en de website van imkerij Dharma Nectar
2e inzameling: PKN Pioniersplekken in Nederland
Deze collecte is bestemd voor de pioniersplekken van de Protestantse Kerk, zoals bij ons in de buurt voor de pioniersplekken van Petra de Nooy, van LeveninLaak en Arjen ten Brinke van Boei 90 in Wateringse Veld. Van harte aanbevolen.

Zondag 10 september
twaalfde zondag van de zomer
1e inzameling: Ronald Mc Donald Huis Den Haag
Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders. In het Ronald Mc Donald Huis logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Een ziek kindje heeft grote impact op het hele gezin. Het wordt zo mogelijk dicht bij het zieke kind te zijn. Om dit voor iedereen betaalbaar te houden wordt er een bijdrage van 15 euro per nacht per kamer gevraagd. De werkelijke kosten liggen natuurlijk hoger. Met uw bijdrage voor het Ronald Mc Donald kinderfonds maakt u het mogelijk dat dit mooie initiatief zo kan blijven bestaan en hoeft een ziek kind zijn ouders niet te missen.
Lees meer op: www.kinderfonds.nl – huis-den-haag – het huis – ouders vertellen
2e inzameling: Jeugdwerk in de Protestantse Kerk – JOP
Deze collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Hierbij gaat het om JOP, het landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Uw geld wordt voor allerlei hedendaagse materialen, toerusting en online programma’s gebruikt.

Zondag 17 september
dertiende zondag van de zomer
1e inzameling:  ZWO project Charilove Nigeria
In de Nigeriaanse samenleving is weinig plaats voor kinderen met doofheid, blindheid of andere handicap. Bij Charilove mogen ze kind zijn en krijgen ze zelfvertrouwen door de dingen te doen die ze kunnen.
De leraren en leiding zetten zich met veel geduld en liefde in om de kinderen te helpen met voeding, een veilige plek om te slapen, maar ook met onderwijs en vervolgopleidingen. Er zijn reeds nieuwe slaapzalen, een nieuwe keuken en een nieuw computerlokaal gerealiseerd.
Er komen steeds meer kinderen bij. Uw geld wordt besteed aan een goede dagelijkse
Charilove foto.v3maaltijd voor de kinderen, aan opvang en aan onderwijs. De collecte wordt van harte aanbevolen door de ZWO-commissie van onze kerk. Website: www.charilove.nl
2e inzameling: Geef voor vrede
Op deze zondag in de Vredesweek collecteren we voor het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Iedere dag horen we berichten over oorlog en geweld. Het oordelen over elkaars religie, geaardheid of politieke kleur brengt scheiding tussen mensen. De Protestantse Kerk steunt de vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX (voorheen PAX Christi). Zoals in Syrië, waar jonge onderwijzers in sommige steden weer scholen hebben opgericht waar kinderen van verschillende religies samen les krijgen. Een ander voorbeeld: in Oekraïne wil PAX het mogelijk maken dat 75 gespreksleiders trainen hoe met de verschillende groepen mensen in gesprek te blijven. In Nederland steunt de Protestantse Kerk met uw steun het contactorgaan Joden, Christenen en Moslims (www.ojcm.nl). Het benadrukken van gezamenlijke solidariteit, respect voor en achting van elkaars eigenheid is belangrijk in de Nederlandse samenleving van vandaag. Met de opbrengst van deze collecte steunt U deze en andere initiatieven van Kerk in Actie en PAX.

Zondag 24 september
eerste zondag van de herfst
Afscheidsdienst
1e inzameling:  Buddy Netwerk Haaglanden
Een buddy is een vrijwilliger die gedurende een jaar minimaal 2 uur per week of minimaal 4 uur per 2 weken contact onderhoudt met een cliënt/ maatje. Hiermee biedt hij of zij ondersteuning aan een man of vrouw bij wie ziekte, eenzaamheid of geheugenproblemen een grote rol speelt. Het maatje kijkt uit naar de wekelijkse bezoeken. De buddy geeft aandacht, biedt een luisterend oor en kijkt ook naar de dingen die nog wel mogelijk zijn. De buddy’s worden geselecteerd en ontvangen een training, begeleiding en een zeer bescheiden onkostenvergoeding. Natuurlijk kost zo’n organisatie geld. Dank u voor uw bijdrage.
Geïnteresseerd om buddy te worden of zelf (of voor iemand anders) met een buddy in contact te worden gebracht voor bezoek: contactpersoon voor Rijswijk is Carla van Bregt, e-mail: cvbregt@buddynetwerk.nl
Kijk voor meer informatie op de website: www.buddynetwerk.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Uw gaven in de zendingsbussen worden gebruikt voor ondersteuning van de uitgezonden medewerkers.