Collecte / Gaven

Light for the World

In de maand november zijn de collecten bestemd voor Stichting Light for the World. Deze stichting gaat mij persoonlijk zeer aan het hart; deze is bijna 40 jaar geleden opgericht door mijn schoonouders, Martien en Jenny Cozijnsen, de ouders van Margreet. Het was de Bijbelse opdracht in Matteüs 25 die hen dreef en die nog steeds de grondslag is voor het werk van de stichting.
thumbnail_eye-care-mozambique-4 collecte
Het eerste project betrof de ondersteuning van een blindenschool in Thailand, waar beiden zelf lange periodes (Martien was oogarts) werkzaam zijn geweest. In de loop van de jaren is de omvang en diversiteit van het werk enorm gegroeid. Light for the World is inmiddels actief in meerdere landen in Zuid-Oost Azië en Afrika. De hulp beperkt zich ook niet meer tot oogzorg, maar de projecten omvatten inmiddels ook andere vormen van gezondheidszorg, revalidatie, onderwijs, vakopleidingen en trainingen.
lesgeven collecte
Light for the World gelooft in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen op cultureel, sociaal, politiek en economisch gebied. De missie van Light for the World is dan ook: werken aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk.
Enige tijd geleden werd door o.a. dagblad Trouw een jaarlijkse lijst gepubliceerd van best presterende goede- doelenstichtingen in Nederland; Light for the World behoorde altijd tot de top en stond regelmatig zelfs op nr. 1. Dat wil zeggen: de donaties die zij ontvangt, worden door deze stichting het meest effectief besteed en er wordt zo min mogelijk uitgegeven aan organisatiekosten. Directie en medewerkers van deze stichting zijn dan ook zeer ideëel ingesteld.
thumbnail_vluchteling3 collecte
De collectes voor Light for the World beveel ik van harte aan.
Bijdragen zijn uiteraard ook rechtstreeks op de bankrekening van deze stichting welkom:
NL10 INGB 0000 0001 31.
Meer informatie vindt u op https://lightfortheworld.nl/

Namens de Diaconie, Klaas Aantjes