Collecte / Gaven

Zondag 6 oktober
derde zondag van de herfst
1e inzameling: Kerk en Israël
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze eerste inzameling 6 oktoberJoodse wortels in plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Aan de hand van stellingen met toelichting en video’s kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. In 2019 ondersteunen Kerk in Actie samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 13 oktober

vierde zondag van de herfst
1e inzameling: Koffie met inhoud in Rijswijk
eerste inzameling 13 oktoberElke donderdagochtend vanaf 10.00 uur staat voor iedereen de koffie klaar aan de Piet van Vlietlaan 4. Sinds mei 2017 zijn Lina Balah en Therese van Kampen hier aanwezig voor wie zin heeft in koffie en een ontmoeting. Dat blijkt in een behoefte te voorzien want inmiddels komt er een vaste kern van zo’n 12 personen wekelijks bij elkaar. Dit in een wisselende samenstelling want er komen ook iedere week weer nieuwe mensen een kijkje nemen. De gemeente Rijswijk heeft belangeloos de locatie  ter beschikking gesteld. De deelnemers nemen vaak een kleine bijdrage mee in de vorm van een koek of andere zelfgebakken lekkernijen. Bijzonder is dat er zoveel diverse mensen op bezoek komen, mensen met een Arabische afkomst, Nederlandse afkomst, mensen vanuit allerlei gelovige achtergronden, zowel mannen als vrouwen en van alle leeftijden door elkaar. Er is een ongedwongen sfeer. Er komen mensen zelf spontaan met nieuwe activiteiten om met elkaar te gaan doen. Zo wil iemand heel graag gaan wandelen naast deze uurtjes.
Als er behoefte is vanuit de deelnemers aan een een-op-eengesprek, dan is dit ook mogelijk.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 20 oktober

vijfde zondag van de herfst
1e inzameling: Buddy Netwerk Haaglanden
Buddy Netwerk is een professionele organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met eerste inzameling 20 oktobergeheugenproblemen en hun mantelzorgers. De cliënten worden aangeduid met de term ‘maatjes’. De ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s). Het motto van Buddy Netwerk Haaglanden is tijd, aandacht en versterking. Dit staat centraal in de dienstverlening. Meer informatie op de website: buddynetwerk.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 27 oktober

zesde zondag van de herfst
inzameling: Stichting Natuurtuin Wilhelminapark
De Natuurtuin is dé plek waar mensen in contact kunnen komen met de natuur. Als het educatieve groene hart van het Wilhelminapark vormt de tuin een plek waar je niet alleen tot rust komt, maar ook veel kan leren over de natuur. Als leefgebied van onszelf en vele andere dieren! In de tuin zijn verschillende landschappen en leefmilieus aangelegd die in het Zuid-Hollands landschap voorkomen. Je vindt er een aantal heemkundige parels, zoals een dijk, een akkertje, grienden en rietlanden. En ook aan planten en bloemen is er het gehele jaar door genoeg te ontdekken. Zo vormt de tuin het leefgebied van een bonte mengeling aan vogels, vissen, amfibieën en insecten. In het kader van natuur- en milieueducatie vinden er het hele jaar door ook verschillende leerzame activiteiten plaats. Vier keer per jaar vindt voor jong en oud een open dag plaats. De vrijwilligers verzorgen dan rondleidingen, seizoensactiviteiten en workshops. De Natuurtuin organiseert, in samenwerking met Haaglanden Beweegt en verschillende scholen, activiteiten voor kinderen, zoals natuurervaringslessen, speurtochten en aangepaste rondleidingen.  Maar ook aan volwassenen is gedacht. Zoals o.a. extra lezingen en cursussen, geschikt voor ieder kennisniveau. Op verzoek kunnen ook lezingen en rondleidingen  voor groepen worden gegeven. In 2018 is een duurzame bijenstal in de Natuurtuin geplaatst: opgebouwd uit tuinderglas en voorzien van zonnepanelen. De stal geeft niet alleen bijen een veilig thuis in de Natuurtuin, maar biedt ook bezoekers de kans deze kleine werkers van dichtbij te bekijken. Regelmatig geeft de imker meer uitleg over het doen en laten van de bij. De honing is tijdens de open dagen te koop. De blokhut vormt het middelpunt van de Natuurtuin. Hier starten rondleidingen en worden cursussen en lezingen gegeven. Daarnaast zijn er ook vitrines met o.a. opgezette dieren te vinden.
 eerste inzameling 27 oktober