Cantate

Cantate in de Nieuwe Kerk

Op zondag 17 juni 2018, aanvang 10.00 uur.
Van Johann Rosenmüller wordt uitgevoerd:
‘Das ist ein köstlich Ding’ (Ps. 92: 2 – 6)

De medewerkenden zijn:
Anja Schulze, sopraan
Thomas Vets, tenor
Instrumentaal ensemble
o.l.v. cantor-organist Philip Meijer
Voorganger: ds. L.S. Karreman

Johann Rosenmüller (1617-1684), afkomstig uit het Saksische Vogtland, bezocht de Latijnse school in het plaatsje Oelsnitz. In 1640 begon hij zijn studie aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit van Leipzig, nam muziekles bij de toenmalige Thomaskantor Michael Tobias (een voorganger van J.S. Bach dus) en bekleedde vervolgens diverse functies in het muzikale leven van Leipzig.
In de winter van 1645-1646 reisde hij naar Italië en later in 1655 vestigt hij zich in Venetië en was daar o.a. (1658-1677) trombonist in de San Marco en later koorleider in een plaatselijk weeshuis (Ospedale della Pietà). Hij gaf er ook les aan bijvoorbeeld Johann Philipp Krieger.
De toen beroemde Georg Philip Telemann noemde Rosenmüller een van de belangrijkste Italiaanse componisten. Er zijn ook aanwijzingen dat Heinrich Schütz hem een begaafd componist noemde.
Rosenmüller componeert heel beeldend naar de tekst van psalm 92 (vs 2-6). Na een ietwat plechtige, instrumentale opening, de Symphonia, wordt in een snelle feestelijke dans de lofzang aanbevolen.
De maat verandert en het tempo wordt langzamer als we de tip krijgen om in de morgen over de genade en in de avond of nacht over de waarheid Gods te zingen. Zodra verteld wordt bij welke muziekinstrumenten dat kan, wordt dat gezongen met snelle noten, waarna de strijkers dat beamen.
Waar de psalmist zich verheugt over de daden van God, dansen de sopraan en tenor vloeiend om elkaar heen in een melodie die om en om door sopraan of tenor wordt ingezet. De ander volgt.
Breeduit wordt grootheid Gods verklankt en zijn peilloos diepe gedachten, inderdaad, heel laag.
De cantate eindigt nog even met het dansante stukje uit het begin met een breed onderstreept ‘du höchster’ tot slot.

U bent allen hartelijk welkom in de viering op 17 juni a.s. vanaf 10.00 uur in de Nieuwe Kerk, waarin deze cantate wordt uitgevoerd.
Philip Meijer, cantor-organist