Bonifatiuskerk

geloven

Zondag 27 januari
derde zondag na Epifanie

Gezamenlijke viering ‘Wij geloven in Rijswijk’
Na de bijzondere ervaringen met samen vieren als Rijswijkse christenen in het jubileumjaar “750 jaar Kerk in Rijswijk”, willen we dit voortaan eenmaal per jaar doen. En wanneer is dit toepasselijker dan op 27 januari, de slotdag van de ‘Week van Gebed voor de eenheid van de christenen’? Het wordt een bijzondere dienst met een voorganger uit ieder kerkgenootschap. En dit jaar is er zelfs een nieuw kerkgenootschap bij aangesloten, namelijk de LCC (Life Community Church), die sinds een aantal jaar zondags in de Moriakerk haar erediensten viert. Namens de LCC zal voorganger Freddy Siem voorgaan in de dienst, samen met Pier Tolsma (Rooms-Katholieke parochie), Hans van ’t Hoff (Ned. Geref. Leeuwendaalkerk), Davo van Peursen (Volle Evangelie Gemeente) en Michiel de Leeuw van onze PGR.
Er is crèche en kindernevendienst, en een creatief werkblad voor de oudere kinderen.
Voor de duidelijkheid: de Oude en de Nieuwe Kerk zijn deze zondag dus gesloten; u bent van harte welkom in de Bonifatiuskerk, om 10.00 uur.
Mist u deze viering niet!