Bericht van de Kerkenraad

IMG_2402

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijswijk laat u het volgende weten. Op zondag 6 januari 2019 is via de media bekend geworden dat de zogenoemde Nashville-verklaring, die zich nadrukkelijk afwijzend uitspreekt jegens de LHBT-gemeenschap, nu ook door ongeveer 250 voornamelijk streng-orthodoxe predikanten in Nederland is ondertekend. Over deze Nashville-verklaring is de afgelopen week veel ophef ontstaan, vooral ook binnen de protestantse kerken in Nederland. Ds. René de Reuver, scriba van de Generale Synode, betreurt deze vanuit de Verenigde Staten naar Nederland overgewaaide verklaring. “De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt”, aldus de scriba van de Generale Synode.

Onze kerkenraad sluit zich aan bij de woorden van ds. De Reuver en distantieert zich nadrukkelijk van de tekst van de Nashville-verklaring. De kerkenraad benadrukt dat iedereen welkom is in de Protestantse Gemeente Rijswijk, ongeacht ras of kleur, gender of seksuele geaardheid, dus ook alle mensen met een homoseksuele of transgender-identiteit. Iedereen die in Gods liefde gelooft en Christus wil navolgen mag deel uitmaken van onze christelijke kerkelijke gemeenschap. Tekenend voor onze visie hierin is dat ook het homohuwelijk wordt erkend en aanvaard, ook wanneer daarover in de kerk om een huwelijksbevestiging of zegen wordt gevraagd, mits dit gebeurt in een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht.

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad.