Bericht van de Kerkenraad

Het volgende gemeentelid heeft zich bereid verklaard en is door de kerkenraad gekozen om ambtsdrager te worden in de Protestantse Gemeente Rijswijk: de heer Hans Dominicus als diaken.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk twee weken na publicatie van deze bekendmaking in het kerkblad (d.w.z. niet later dan zaterdag 15 juni 2019) schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad te worden ingediend.
De bevestiging van onze nieuwe ambtsdrager zal D.V. plaatsvinden op zondag 14 juli in de Oude Kerk door ds. Michiel de Leeuw.

Huibert van Eijsden,  Scriba Kerkenraad.