Agenda Van Binnenuit

Open Cirkel
Op dinsdagavond 14 maart komen we bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Van 20.00 tot 21.30 uur. We lezen het boek ‘Ik geloof het wel’, geschreven door Hein Stufkens en Annemiek Schrijver. Het is bijzonder boeiend om de belangrijke geloofsthema’s uit verschillende hoeken beschreven te zien. Er is dan ook altijd veel gespreksstof. Wie eens wil komen kijken kan meelezen in het boek. We lezen en bespreken per avond één hoofdstuk met elkaar.

Filosofiegroep
Dit seizoen zijn we met een heel grote groep bezig met het onderwerp ‘mystiek’.
Er blijkt in onze gemeente dus grote belangstelling voor dit onderwerp te bestaan.
Er is ook in de maatschappij steeds meer aandacht voor. Als tegenhanger van gerichtheid op uiterlijkheden gaan mensen op zoek. De mystieke literatuur die vroeger vooral binnen de kloosters en door geestelijken gelezen werd, is nu beschikbaar voor iedereen. En is deels ook in modern Nederlands vertaald. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 12 april om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk.

Meditatiegroepen
Erg blij zijn we met de vernieuwde ruimte in de Nieuwe Kerk waar we nu kunnen samenkomen. Het onderwerp van dit voorjaar is gronden. Veel mensen denken bij meditatie en ook bij geloven aan zweverigheid. En juist los van het aardse komen. Maar gezonde spiritualiteit vraagt om intens met het eigen lichaam én met de aarde verbonden te zijn. Met name het Oude Testament kan ons dat leren. Hier gaat het er zeer aards aan toe. Maar ook Jezus voelde zich niet te verheven boven de wereld om aan feestmaaltijden deel te nemen, te genieten van de natuur en aandacht te hebben voor de zieke lichamen van mensen. Het symbool van een gezonde vorm van geloven is de boom. Die stevig geworteld staat in de aarde én zijn takken naar de hemel uitstrekt.

Ds. Susan Karreman