Afscheid van Rijswijk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Afscheid ds. Michiel de Leeuw op zondag 6 oktober

Opnieuw zat de Oude Kerk helemaal vol bij deze gezamenlijke eredienst met gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk en met gasten van daarbuiten. Maar de gevoelens van de kerkgangers waren natuurlijk behoorlijk gemengd, want in de zes jaar waarin Michiel hier predikant is geweest was hij door de kerkelijke gemeente in het hart gesloten. Veel eerder dan voorzien vertrekt hij met zijn gezin naar de Protestantse Gemeente Apeldoorn om daar nieuwe kerkelijke taken en werkzaamheden op te pakken. Het werd een prachtige eredienst maar ook met de nodige emoties. Helemaal in de sfeer van die emoties had ook de geluidsinstallatie de geest gegeven, microfoons en versterker werkten niet…

Michiel ging zelf voor, met Marike en Jelka en Tom op de voorste rij, naast zijn ouders. Lezingen uit het boek Samuel over de strijd tussen Saul en David, en uit het Evangelie van Lucas over vergeven en over het geloof als een mosterdzaadje. En wat een prachtige zang van de Cantorij Oude Kerk, met als hoogtepunt het Te Deum van Mozart! Daarna kwamen de kinderen van de kindernevendienst aan de beurt met een tekst op de verrassende melodie van ‘The lion sleeps tonight’ uit The Lion King, waarbij de kerkgangers het lied enthousiast konden meezingen. En vervolgens het slotlied uit Lied 419 ‘Wonen overal’, wat natuurlijk heel toepasselijk is voor een predikant die niet alleen herder is, maar die ook voorbijganger moet zijn.

Maar de eredienst mocht dan afgelopen zijn, het afscheidsprogramma werd nog even vervolgd. Eveline en Geoffrey leverden samen met jongeren van de Jeugdkerk een bijdrage met als motto ‘De Toren van Babel’: de toren stort in, we raken toch niet verstrooid? En daarop een afscheidslied van Susan en Maria en Therese, waarbij de kerkgangers konden meezingen met het refrein van het lied uit de musical Ciske de Rat. En Heleen van Camp, samen met Hendrik-Jan Dijkstra als gasten weer even terug in hun Oude Kerk, speelde op de dwarsfluit een prachtige compositie van Henny Heikens.

Namens kerkenraad en gemeente sprak de scriba een uitgebreid dankwoord en bracht tal van memorabele activiteiten en evenementen in beeld waarin Michiel een heel belangrijke rol had vervuld. En vooral wenste hij Michiel en Marike en hun kinderen heel veel geluk en vreugde en zegen toe in hun nieuwe woon-, werk- en leefomgeving in Apeldoorn. En Cor als ouderling van dienst overhandigde aan Michiel een prachtig tableau, in kleur geëtst op een aluminium plaat, met een bovenaanzicht van het oude dorp Rijswijk met beelden van de beide kerken. Tot slot zong de gemeente Michiel en Marike uit volle borst Lied 416 toe, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Het ga jullie goed!

 

(Foto’s: copyright dhr. Koos van Helden)
Een uitgebreide fotocollage is te zien op deze website FOTOALBUM

 

Huibert van Eijsden, Scriba Kerkenraad