Nieuwsbrief 27 d.d. 16 juni

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
U hebt het eerder deze maand via de media al kunnen vernemen: de maatregelen van het Kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus worden voorzichtig verder versoepeld en er komt meer ‘ruimte’ in onze Nederlandse maatschappij. Maar voorzichtigheid blijft geboden: in het ‘nieuwe’ normaal is sprake van een ‘anderhalve meter samenleving’ met nog steeds heel veel beperkingen. Binnen dit beleid van voorzichtigheid verwachten we als kerkenraad dat op zondag 5 juli voor het eerst de beide kerkgebouwen weer opengaan en er gezamenlijke erediensten mogelijk zijn. Het voelt bijna als een ‘première’ als we na drieënhalve maand eindelijk weer samen in de kerk mogen zijn!

Wel wordt er door de leden van de kerkteams en de liturgiecommissies nog hard gewerkt aan de door de PKN verplicht gestelde gebruiksplannen voor beide kerken. Want er is veel veranderd en niet alles is meer mogelijk. We moeten onderling afstand houden en we zitten op anderhalve meter van elkaar (m.u.v. gezinsleden). Er is geen samenzang, de liederen worden gezongen door een solist. En we moeten registreren wie er allemaal in de kerk aanwezig zijn, om een evt. contactenonderzoek mogelijk te maken als er onverhoopt toch sprake zou zijn van een besmetting. Daarom geldt: is er thuis sprake van klachten, benauwdheid of koorts? Dan moeten u én uw huisgenoten thuisblijven. Ook bij het betreden van de kerk zal hier nog naar worden gevraagd en u wordt geholpen om de handen bij de kerk te ontsmetten. Dat is voor uw veiligheid en voor die van alle gemeenteleden. Maar vooral mogen we blij zijn dat we weer samen in de kerk kunnen zijn, ondanks de beperkingen. In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer gedetailleerde informatie over de nieuwe erediensten.

Online kerkdienst op zondag 21 juni vanuit de Nieuwe Kerk
Zondag 21 juni 10.00 uur wordt de eredienst in de Nieuwe Kerk uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Het is nu nog een kerkdienst zonder kerkgangers. In deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd, waaraan predikant, organist en solist deelnemen. Ook u kunt deelnemen, zij het wel bij u thuis tijdens de uitzending. Wilt u in dat geval zelf brood of matzes en wijn of druivensap bij u thuis op tafel gereedzetten. U kunt deze viering, waarin ds. Susan Karreman voorgaat, online volgen. Aan het orgel: dhr. Philip Meijer. Solist: dhr. Marco Nijdam.

‘Waarvoor steek jíȷ́een kaarsje op?’ in de Oude Kerk tot eind juni
Op woensdag 17 juni en zaterdag 20 juni is de Oude Kerk van 12.00 tot 14.00 uur opengesteld voor degenen die een moment van rust, gebed of bezinning zoeken in de kerk. En voor iedereen is er de mogelijkheid een wens of gedachte op papier te schrijven en die op een bord in de kerk te plakken. Zoals vorige week aangekondigd zal het project voor openstelling van de Oude Kerk voor rust en bezinning eind deze maand worden afgerond.

Sponsoractie Kerk-TV
Opnieuw dank voor uw financiële ondersteuning voor het project waarmee Kerk-TV in verbeterde en zelfs nieuwe vorm wordt mogelijk gemaakt voor de Nieuwe Kerk resp. de Oude Kerk. De werkgroep is hiermee bezig, we hopen volgende week u via de nieuwsbrief enige informatie te kunnen geven over de stand van zaken en de verdere plannen op het gebied van Kerk-TV in onze kerken.

Bloemen van de kerk
De bloemen van de Nieuwe Kerk zijn bezorgd bij mevrouw De Ruijter en naar mevrouw Emmerzaal. De beide dames kwamen ondanks hun gevorderde leeftijd toch regelmatig in de kerk en missen de gezamenlijke erediensten enorm. Ze krijgen de bloemen met een groet van de kerkelijke gemeente.
De bloemen van de Oude Kerk zijn gebracht bij mevrouw Huisman-de Vos, die op 11 juni haar 100ste verjaardag vierde en die zeer blij verrast werd met een aubade voor de woning door kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Van harte gelukgewenst namens ons allen!

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200615-PGR-nieuwsbrief 27 dd 16 juni
voor verdere verspreiding.